Jak je to s vlastnictvím družstevního bytu?

Družstevní byt vlastní bytové družstvo, jehož jste členem. Proto ho formálně nemůžete prodat. Dům s družstevními bytovými jednotkami také nenajdete v katastru nemovitostí, bude zapsán pod právnickou osobou, hlavičkou bytového družstva.

Jak mohu nakládat s družstevním bytem z pozice člena?

Za úplatu můžete převést členský podíl spojený s právem k nájmu bytu. Nabyvatel družstevního podílu pak s bytovým družstvem uzavře novou nájemní smlouvu. Převod samotného členského podílu nemusí být družstvem schválen, stačí pouhé oznámení.

Další výhodou je, že není třeba znalecký posudek, protože daň z převodu nemovitosti se až na výjimky neplatí.

Co se děje při pronájmu družstevního bytu?

Na rozdíl od bytu v osobním vlastnictví ho nemůžete pronajímat bez souhlasu bytového družstva. Některá družstva si v případě pronájmu bytu účtují poplatky, čímž se vám příjem z pronájmu sníží. Chápete-li byt jako investici a chcete jej pronajímat, tak volte byt v osobním vlastnictví, s nímž můžete volně nakládat, včetně prodeje.

Mohu družstevním bytem ručit v případě hypotéky?

Ne, ani v případě úvěru.

Jak je to s daněmi a poplatky za užívání bytu?

Za užívání družstevního bytu družstvu platíte, přičemž výši částky určuje členská schůze. Značná část lidí žije v domnění, že se z družstevního bytu neplatí daň z nemovitosti. Není to úplně pravda, neboť daň je započítána v nájemném stejně jako příspěvek do fondu oprav a další platby za služby související s užíváním bytu.

Odpovídá Lada Kuncová ze společnosti Geosan Development.

Odpovídá Lada Kuncová ze společnosti Geosan Development.

FOTO: archiv Geosan

Jste-li majitelem bytu v osobním vlastnictví, odvádíte každoročně daň z nemovitosti přímo finančnímu úřadu. Nikdo vám neúčtuje nájem, ale povinně přispíváte do fondu oprav, protože se musíte podílet na údržbě společných částí domu. Výše příspěvku se odvíjí od velikosti podílů na společných částech domu.

Kdo v bytovém družstvu rozhoduje?

Nejvyšším orgánem u družstevního bytu je členská schůze, přičemž členové jsou rovnoprávní. Co člen, to jeden hlas, neurčují-li stanovy jinak. Schůze je usnášení schopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů družstva.

A kdo rozhoduje ve společenství vlastníků?

Tady je nejvyšším orgánem v rozhodování shromáždění vlastníků jednotek. To automaticky vzniká v domě s minimálně pěti bytovými jednotkami, z nichž alespoň tři mají odlišné majitele. Váha rozhodování je na rozdíl od družstva závislá na velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Prakticky to znamená, že majitel 5+1 má větší rozhodovací pravomoc než majitel 1+kk. Aby bylo shromáždění usnášení schopné, musí se zasedání členů zúčastnit vlastníci bytů s nadpoloviční většinou hlasů.