Vilu si nechali v letech 1929 až 1930 postavit manželé Tugendhatovi podle návrhu architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Je jedinou památkou moderní architektury v ČR zapsanou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Stav pohyblivých ramen sklopné markýzy před a po rekonstrukci

Stav pohyblivých ramen sklopné markýzy před a po rekonstrukci

FOTO: Flirex, Climax

Její rekonstrukce musela být tedy obzvláště citlivá. Restaurátoři se snažili zachovat maximum originálních stavebních prvků, včetně konstrukčních detailů, materiálů a funkčních systémů.

Společnost Unistav, jež je pod rekonstrukcí podepsaná, proto hledala jako subdodavatele buď původní firmy, nebo takové, jež byly schopné dodržet požadovaný přístup k rekonstrukci. Nová skla byla dovezena z Belgie, linolea vyrobila v Německu stejná firma, která před 80 lety dodávala ta původní atd.

Spojení předního profilu s ramenem u sklopné markýzy, stav před a po rekonstrukci

Spojení předního profilu s ramenem u sklopné markýzy, stav před a po rekonstrukci

FOTO: Flirex, Climax

Rekonstrukce ještě originálních markýz byla velkou výzvou. Nelehký úkol zprovoznit je, připadl společnosti Climax. Objekt je vybaven třemi druhy markýz, a to sklopnými, balkónovými a svislými clonami. Dle zadání investora i památkářů měla zůstat zachována jejich původní koncepce i technické řešení, což ale nebylo tak úplně možné.

Jestliže měly jednotlivé stínící prvky zároveň odpovídat moderním nárokům na funkční a provozní spolehlivost, muselo dojít k mírným úpravám.

Výměna uchycení vodících lanek svislé clony

Výměna uchycení vodících lanek svislé clony

FOTO: Flirex, Climax

Příkladem je náhrada původně bavlněných potahů akrylátovou látkou, která je mnohem odolnější vůči UV záření. Také princip sklápění markýz doznal změn. Původní systém spoléhající na práci s šestimetrovým táhlem restaurátoři nahradili moderním pohonem, tj. motorkem s dálkovým ovládáním. Zcela nově pak byly markýzy doplněny automatikou vítr-déšť, která samozřejmě v době stavby vily nebyla známá.

Uchycení hřídele svislé clony před rekonstrukcí a po ní

Uchycení hřídele svislé clony před rekonstrukcí a po ní

FOTO: Flirex, Climax

O tom, jak se rekonstrukce objektu povedla, se můžete přesvědčit na vlastní oči. Vila Tugendhat je otevřena pro veřejnost a naleznete ji v Brně, v Černopolní ulici.