Kandidují na královský titul „high technology“. Jsou totiž dokonale vyladěná. Pokud se dnes skloňuje inteligentní dům ve všech pádech, jeho součástí jsou i garáž a její vrata.

Jde o vyladěný systém vysokých technologií, pohodlí, komfortu, designu, ekologičnosti a ekonomičnosti. Není divu - jsou schopny vyřešit mnoho úkolů najednou: otevře se brána i garáž, zapne se osvětlení objektu a případně spustí i bezpečnostní systém, alarm.

.: Bezpečnostní sekční vrata chrání proti sevření prstů.

Co nás čeká na trhu?

  • Například vrata sekční, která jsou dělená po sekcích. Mají široké vodorovné lamely, jež jsou spojené na rybinový zámek a zajíždějí pod strop garáže. Vyrábějí se z různého materiálu. Od jednoduchých ocelových lamel, přes dvojité ocelové vypěněné až po masivní dřevěné nebo kazetové.
  • Nebo vrata rolovací, která ve vodítkách také zajíždějí pod strop garáže. Jsou vyrobena z drobných, většinou hliníkových lamel. Každá tato lamela, tvořící ohebný zámkový spoj s další lamelou, je vypěněna tepelným izolantem.
  • V nabídce jsou i vrata výklopná. Zde je křídlo vrat v jednom celku a vyklápí se pod strop. Tato vrata se vyrábějí zmnoha materiálů, v nejrůznějších barvách a designech. Dodávají se buď jednoduchá, popřípadě s vloženou tepelnou izolací.
  • Nebo jsou to vrata posuvná, vhodná zejména pro obloukové či nepravidelné půdorysy garáží. Mají svislé lamely, které jsou vedené spodními a horními vodítky a zajíždějí do strany. To ovšem výrazně snižuje využitelnost prostoru garáže. Výrobci dodávají obvyklý rozměr vrat do šířky 5000 mm (pro dvougaráž). Výška vrat je v rozmezí 2000-2200 mm.

Automatický pohon

Vrata bývají na motorový pohon s možností manuálního ovládání zevnitř pro případ výpadku proudu a jsou vybavena vícebodovým zablokováním při uzamčení proti vloupání eventuálně s dalšími speciálními zámky.

Při jejich pořizování bychom si měli především ověřit, zda splňují důležité bezpečnostní standardy. Na druhé straně by majitelé starých vrat neměli odkládat přezkoušení jejich bezpečnosti odborníkem.

.: Vynikající vzhled a bezúdržbové provedení vrat je pro majitele garáží to nejdůležitější.

Prvky bezpečnosti

Mezi nejdůležitější bezpečnostní prvky, které zamezují zejména zranění dětí, patří ochrana proti sevření prstů v oblasti vratových článků. Vsunutí ruky zase zabrání boční uzavřené zárubně.

U dálkově ovládaných vrat by rozhodně neměla chybět funkce automatického přerušení chodu při najetí na překážku. Díky ní dojde v případě, že hrana vrat narazí při zavírání na jakýkoli předmět, k zastavení pohonu a vrata povyjedou o kousek zpět nahoru.

Velkou pozornost je třeba věnovat zajištění tažných lan a pružin, jež zamezuje pádu vratového křídla. Tato pojistka je obzvlášť nezbytná u svisle se otevírajících sekčních vrat.

.: Bezpečnost a příjemný design.

Co říkají evropské normy

Nově vyráběná vrata by měla odpovídat přísné evropské normě pro garážová vrata EN 13241-1, která je platná od 1. 5. 2005. Spolehlivý výrobce nám na požádání předloží certifikát o dodržování požadované normy. V případě starších vrat je nutné provést důkladnou revizi jejich bezpečnosti. Budou-li při přezkoušení shledány závažné nedostatky, měla by být vrata co nejrychleji vyměněna. Zamezí se tak možnému zranění osob, především dětí.

Největším nepřítelem je koroze

Na zárubních garáže se objeví rez. Ještě nedávno zde bylo pouze jedno řešení -ocelovým kartáčem rez obrousit a přetřít barvou. S velmi zajímavým nápadem přišla firma Hörmann.

Pata, jež kryje celou dolní část zárubně, zabraňuje přímému kontaktu s vlhkostí nebo agresivními chemickými látkami a díky tomu zamezuje vzniku koroze. Vlhko, častý a vytrvalý déšť i dlouhotrvající zimy ukrajují neviditelně ve spodní části zárubně z její životnosti. Podstatným faktorem je i kvalita podlahy a stěn. Ve starém zdivu se někdy vyskytuje ledek vyvolávající korozi, spojovací potěr může mít agresivní chemické složení. Kovovým částem neprospívá ani absence parního uzávěru ve zdivu garáže.

Opačný problém -přílišná čistota

Rezivění zárubní garážových vrat způsobuje i extrémní čištění obkladaček nebo kabřince kyselinou. Před vstupem do garáže by navíc neměl chybět odtok vody. Déšť, sníh a posypová sůl se jinak dostávají na kolech vozidla dovnitř, kde nepozorovaně poškozují jednotlivé stavební prvky.

Izolace - lék na únik tepla

Kvalitní izolace otvorových výplní se vyplatí. Na trhu se objevuje stále více výrobků a materiálů určených ke snižování tepelných ztrát. Základní informaci nám poskytuje koeficient tepelné prostupnosti U (W/m2K), který udává, jaké množství tepla uniká plochou 1m2 materiálu při daném rozdílu teplot. Čím je hodnota tohoto součinitele nižší, tím je izolační vlastnost materiálu lepší.

.: Nedílnou součástí inteligentního domu je také garáž, vybavená všemi bezpečnostními prvky.

Co je tepelný koeficient?

Únik tepla přes otvorové výplně tvoří přibližně 30 % z celkových tepelných ztrát objektu. V souvislosti s těmito čísly se zájem majitelů budov upírá zejména k tepelné izolaci oken a dveří. Zapomínat bychom neměli ani na izolační vlastnosti garážových vrat. V případech, kdy je garáž součástí domu, znamená pořízení tepelně izolačních vrat výrazné úspory nákladů na topení.

Garážové hity

Na trhu už delší dobu bodují sekční vrata Almma, otvírající se svisle nahoru pod strop. Proč? Uspoří mnoho místa před i za vraty. Navíc umožňují vysoké provozní zatížení a hodí se jak pro privátní, tak i průmyslové využití. Jsou tepelně izolovaná. Hitem jsou i vrata LOMAX, vyráběná již patnáct let. Jsou přátelská k životnímu prostředí a mnoha prvky z nerezu bojují úspěšně s korozí. Jsou vyráběná podle vysokých standardů designu a high technologií.

Také šumperská firma AKTOS OKNA, která vyrábí okna a dveře, si přibrala jako doplňkový program výrobu garážových vrat. Je to už velmi propracovaný inteligentní systém s vícekanálovým dálkovým ovládáním. Velmi nízkým součinitelem prostupu tepla se vyznačují dvoustěnná vrata EPU 40 a LPU 40 od společnosti Hörmann.

Jejich vratové křídlo se skládá ze sendvičových sekcí, tvořených pláštěm z pozinkované oceli a vnitřní výplní z bezfreonové polyuretanové pěny. Čtyřstranná elastická těsnění a podlahové těsnění spolehlivě chrání proti povětrnostním vlivům. Izolační vlastnosti zvyšuje také těsnění mezi jednotlivými vratovými články.

Vrata

Vrata EPU 40 disponují po obvodu tloušťkou sekcí 42 mm a vnitřní tloušťkou 20 mm. Díky tomu je u kompletně zabudovaných vrat součinitel tepelné izolace 1,8 W/m2K. Ještě lepších hodnot (U=1,3 W/m2K) dosahují vrata LPU 40, která se vyznačují konstantní tloušťkou sekcí 42 mm.

U jednostěnných nezateplených ocelových vrat ETE/LTE je, pro srovnání, uváděna hodnota tepelného prostupu 6,4 W/m2K. Z toho důvodu se doporučují spíše pro samostatně stojící garáže, kde se nekladou vysoké nároky na tepelně izolační vlastnosti.