Zastupitelstvo v Lánech se rozhodlo podpořit zástavbu podle projektu společnosti Real Invest Franc. Tu zpracoval architekt Petr Šulc. Při výstavbě nových domů byl brán ohled zejména na zachování genia loci celého prostoru, který má v rámci projektu U Lánské obory vzniknout.

Cílem celého projektu je doplnit Lány o nový prostor k bydlení, který by citlivě doplnil stávající architekturu a občanskou vybavenost obce, a stal se tak místem, které bude pro mnoho dalších generací skutečným domovem.

V první fázi realizace projektu, která by měla být dokončena v létě 2009, proběhne výstavba dvaadvaceti řadových a jedenácti samostatně stojících cihlových rodinných domů v dispozicích 3+kk až 5+kk + garáž.

Druhá fáze, která bude zahájena na přelomu let 2008/2009, pak doplní projekt o dalších devatenáct řadových a jedenáct samostatných rodinných domů, přibude rovněž šest bytových domů a prvky občanské vybavenosti – v plánu je prozatím například dům s pečovatelskou službou, cyklostezka, knihovna, fitness, víceúčelový prostor a další.