Průměrná sazba se má pohybovat kolem 4,05 koruny na kilometr dálnice. Nejvyšší sazba ale může být až 7,80 koruny za kilometr. Sazby budou dále diferencované podle ekologické kategorie vozidla, počtu náprav a u dálnic také podle denní doby. S vybíráním mýta se začně v roce 2007. Od poloviny roku k 970 km zpoplatněných dálnic a rychlostních komunikací přibude 1100 km vybraných silnic 1. třídy. Na nich se průměrná sazba má pohybovat kolem 1,90 koruny na kilometr.

Každý úsek dálnic od jednoho nájezdu k následujícímu má v návrhu MD stanovenu jednu ze sedmi sazeb. Často se tak liší zpoplatnění sousedních úseků, které mají mnohdy délku jen několik kilometrů. Nejvyšší sazbu 7,80 koruny například navrhuje MD na dálnici D1 na úseku Soutice - Loket, Koberovice - Humpolec, Humpolec - Větrný Jeníkov, Velký Beranov - Měřín a Devět křížů - Ostrovačice. Celkem tak budou kamiony nejvyšší sazbu platit na téměř 60 kilometrech z 250 km dálnice D1.

Složitý systém nevyhovuje dopravcům

Dopravcům se zdá být systém se stovkami různě zpoplatněných úseků nesmyslně složitý. Podle mluvčího Sdružení dopravců Česmad Bohemia Martina Felixe si speditér dopředu nebude schopen spočítat náklady na cestu. Po ministerstvu proto budou dopravci požadovat, aby navržený systém výrazně zjednodušilo. Mluvčí MD Marcela Žižková řekla, že ministerstvo plánuje spustit mýtný kalkulátor, který by měl podle kategorie vozidla, doby jízdy a zadaného úseku výši mýtného spočítat.

Podobně složitý systém sazeb mýtného nemá podle Felixe žádná jiná evropská země. Navíc diferenciace sazeb podle mýtných úseků tak, jak ji MD navrhlo, podle Felixe odporuje směrnici EU. Žižková ale připomněla, že celoplošné zpoplatnění má Česko jako teprve třetí země v EU. Relativně složitým systémem se podle ní snaží předejít problémům s objížděním, který zaznamenalo po zavedení mýtného například Německo.

V zahraničí je vše jednodušší

Různé sazby pro různé úseky dálnic nemá podle Česmadu ani Rakousko ani Německo. V Rakousku se sazby liší pouze podle počtu náprav vozidel, činí od 0,13 (3,90 koruny) do 0,27 eura (8,19 koruny) za jeden kilometr. V Německu platí řidiči podle počtu náprav a toho, jak přísné emisní limity splňují. Sazba se pohybuje od 0,09 (2,70 koruny) do 0,14 eura na kilometr (4,20 koruny). V Rakousku jsou tak v podstatě tři různé sazby, v Německu šest, ale v Česku by jich mělo být několik desítek.

Česko bude pro kamióny drahé

Z mýtného při takto stanovených sazbách očekává MD výběr 8,2 miliardy korun. Nejvíce se na výnosech má podílet dálnice D5 a D1, které patří k nejfrekventovanějším českým dálnicím. Relativně vysokým zpoplatněním na nich chce MD omezit tranzitující kamiony.

Například při jízdě z Norimberku přes české dálnice D5, D1 a D2 do Vídně, by se cena jízdy včetně mýtného, ale také nákladů na řidiče, palivo a opotřebení pneumatik, měla u průměrného kamionu pohybovat kolem 9200 korun. Při jízdě z Německa přímo do Rakouska by stejný kamion za cestu zaplatil podle analýzy MD o 500 korun méně. Trasa přímo do Rakouska je navíc o 70 km kratší a o hodinu rychlejší.