V současnosti používaná technologie reverzního alternátoru spolu s elektronickým řízením vstřikování paliva umožňuje v městském provozu dosáhnout úsporu přibližně deset procent paliva, což odpovídá hodnotě 14 gramů oxidů uhlíku na kilometr. V normalizovaném kombinovaném cyklu se snížení spotřeby paliva pohybuje kolem šesti procent.

Technika jako u C3

Použití technologie Stop & Start ve spojení s převodovkou SensoDrive a motorem 1.4i 16V umožňuje dosáhnout nízkých úrovní spotřeby, konkrétně hodnoty 5,6 l / 100 km v normalizovaném kombinovaném cyklu.

Při brzdění vedoucím k zastavení vozidla se motor dočasně zastaví těsně před úplným zastavením vozidla (rychlost nižší než 6 km/h) a na displeji sdruženého přístroje se  rozsvítí zelená kontrolka ECO. Spojka je přitom vypnutá.

Motor zůstane dočasně zastaven tak dlouho, dokud je brzdový pedál sešlápnutý, a to i mírně. Při uvolnění brzdového pedálu se motor automaticky a okamžitě uvede do činnosti, přičemž zelená kontrolka ECO zhasne. Když je znova stlačen pedál akcelerace, spojka se postupně sepne (převodovka SensoDrive).

Lze ho vypnout

Řidič může systém Stop & Start kdykoliv vyřadit z činnosti stisknutím ovládacího tlačítka ECO OFF, umístěného na středovém panelu.

Systém prostřednictvím počítače ověřuje, zda jsou splněny podmínky pro dočasné zastavení motoru nebo pro jeho udržení v zastaveném (pohotovostním) stavu. Motor se znova automaticky uvede do chodu při požadavku řidiče na rozjezd vozidla. 

Nefunguje vždy

Uvedení motoru do chodu se neuskuteční při výskytu některých zvláštních podmínek:

  • teplota motoru,
  • úroveň nabití akumulátoru,
  • extrémní hodnoty venkovní teploty (méně než  -10 °C, více než +30 °C), když je v činnosti klimatizace,
  • příliš velký rozdíl mezi požadovanou teplotou interiéru a teplotou okolí,
  • aktivované odmlžování / odmrazování čelního skla,
  • zařazení zpětného chodu.

V ČR se jej nedočkáte

V České republice se zatím automobil C3 Stop & Start neprodává, takže nemůžeme očekávata, že by do prodeje přišel nový model C2 Stop & Start. Zájem o tyto vozy je totiž v naší zemi velmi malý.