Kdyby všechna osobní a nákladní auta v Evropě byla vybavena zelenými pneumatikami - každoročně by se ušetřilo 4,5 miliardy litrů dieselu a 1,5 miliardy litrů benzínu. Rovněž by došlo k úbytku 15miliónového množství  oxidu uhličitého, odpovídající množství CO2,  absorbovaného 600 milióny stromů v průběhu jednoho roku.

Sledovat tlak v pneumatice je důležité například u stabilní rychlosti 90 km/h. Pokud má sada pneumatik tlak nižší než 1 bar, ve srovnání s doporučením to může vést k nárůstu spotřeby paliva o 3 %. Zvýšit povědomí řidičů o důležitosti správného nahuštění pneumatik se Michelin snažil akcí "Fill up with air" ("Napuštěné vzduchem"), kterou zorganizoval v 25 členských zemích EU a 9 nečlenských státech (včetně USA). Tento program poskytoval zdarma kontrolu a nastavení tlaku v pneumatice.

Značka také patří k největším lobistům za zavedení energetického limitu pro průmysl pneumatik, aby se urychlilo vybavení aut zelenými pneumatikami. Pneumatiky by se měly rozlišovat podle energetické využitelnosti. Tento limit by se mohl zavést v roce 2007. Návrh je založen na systému klasifikace pneumatik. Pneumatiky budou rozděleny do různých kategorií podle velikosti, ratingu rychlosti a hloubky dezénu.