Auta jedoucí v prostředním pruhu, i když nikoho nepředjíždí, potkáte na pražské Jižní spojce, na prvních 20 kilometrech D1, i v jejím úseku od Lipníka nad Bečvou po Bělotín.

A když má dálnice pruhy jen dva, není výjimkou potkat relativně pomalu jedoucí auto v levém pruhu, kterému trvá vážně dlouho, než rychlejšímu vozidlu uhne do pravého. Podstatné není, jak rychle kdo jede, podstatné je, že levý pruh slouží k předjíždění a pravý k jízdě.

Je to zakotveno v silničním zákoně, konkrétně v odstavci 1 § 12 zák. 361/2000 Sb.: „Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.”

Dálnice D 10 (ilustrační foto).

Jen takhle je to mimo obec správně - jezdí se v pravém pruhu a levý slouží k předjíždění.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Pokud sledujete pořad Grand Tour, jistě jste zaznamenali, jak na tohle téma narážel Jeremy Clarkson při cestě mezi New Yorkem a Niagarskými vodopády. Několikrát musel výrazně zpomalit za auty, která tvrdla v levém pruhu, přestože ten pravý byl volný.

Předjíždění vpravo je u nás nelegální. Až na výjimky

Rozdíl mezi USA a Českou republikou, potažmo většinou Evropy, je ovšem ten, že zatímco v USA je předjíždění zprava plně legální, v ČR (a Evropě obecně) je to za hranou pravidel silničního provozu. Dočteme se to v § 17 zákona 361/2000 Sb., odst. 1: „Předjíždí se vlevo.”

Stejný odstavec povoluje i předjíždění vpravo, ale jen za určitých okolností: „Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu.”

To znamená, že pokud na víceproudé silnici mimo obec jede auto v levém pruhu pomalu, nesmíte ho předjet pravým pruhem. Musíte počkat, než milostivě levý pruh uvolní.

Podobně, jedete-li po šestiproudé dálnici mimo obec pravým pruhem, jak máte, a dojedete pomalejší auto v prostředním pruhu, musíte přejet až do levého a předjet ho tamtudy. Jiný postup není zákonný.

V obci to je trochu jinak

Slůvka „mimo obec” v odstavcích výše jsou podstatná. V odstavci 2 § 12 zákona 361/2000 se totiž dozvídáme, že „v obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.”

To znamená, že na výše zmíněné Jižní spojce v Praze můžete jet v prostředním pruhu, i když je pravý volný. Zároveň ale ten, kdo pojede v pravém pruhu rychleji než vy v prostředním, vás nepředjíždí. Jen jede v jiném jízdním pruhu rychleji než vy.

Ilustrační foto

Na Jižní spojce lze jet v jakémkoliv jízdním pruhu. Je totiž v obci.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Pro úplnost dodejme ještě pokračování onoho odstavce 2 § 12 zákona 361/2000: „Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.”

Můžeme se dohadovat, že Jeremymu Clarksonovi obecně vadí všechno, co nesmrdí benzínem nebo to jezdí pomalu, ale zrovna v tomhle bodě má naprostou pravdu. Pokud jedete pomaleji než provoz kolem, nezůstávejte v prostředním či levém pruhu.