Zásadní změna prosti současnému motoru s rotačním pístem je ta, že objem byl zvětšen na 800 kubických centimetrů v každém válci. Celkem to tedy dává 1600 ccm. Dnes je tomu tak, že každý ze dvou válců pracuje s objemem 654 ccm. Mazda prezentuje své navýšení jako krok k tomu, aby motor získal vyšší točivý moment, a to nejen díky objemu, ale především díky možnosti lepší kontroly spalování.

Další velkou novinkou je nasazení přímého vstřiku paliva do válců. Dnes bylo vstřikování nepřímé, když směs byla připravována v jakési předkomůrce, jenž se otevírala pohybem pístu. Přímý vstřik dokáže ideálně zaplnit proměnlivou spalovací komoru a zaručit lepší hoření směsi.

O historii a technice Wankelu:
Wankel slaví padesátiny

Třetí velkou novinkou je samotný trochoidální píst ve tvaru sférického trojúhelníku. Ten je totiž nyní vyrobený z hliníkové slitiny. To dříve nebylo myslitelné. Tento díl motoru je velmi tepelně namáhán, protože zde není taková možnost jeho chlazení jako u klasického válce. Vyšší hmotnost však zase odebírala energii na změnu polohové energie. Setrvačnost pístu se použitím hliníkového materiálu značně snížila.

Výsledky těchto změn jsou zatím pouze neurčité. Nikdo zatím neřekl, jaký výkon či točivý moment nový agregát má. Podle zpráv však vykazuje mnohem větší účinnost, a to jak tepelnou, tak i dopravní a mechanickou.

Motor 16X uvidíme pravděpodobně buď v nějaké závěrečné speciální edici současné Mazdy RX-8 nebo, a co je pravděpodobnější, přijde až do nové generace. Ta prý bude na trhu v roce 2011.