K verdiktu dospěl NSS poté, co se na něj obrátila společnost ŠkoFIN. Ta nesouhlasila s pokutou od České obchodní inspekce (ČOI), kterou dostala po kontrole v srpnu 2003. Uvedla to mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Firma v reklamních materiálech uvedla náklady na spotřebitelský úvěr, ale bez roční procentní sazby i bez návodu, jak k výsledné částce, kterou člověk za automobil nakonec zaplatí, dospět (roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je podíl z dlužné částky, který člověk musí zaplatit věřiteli za jeden rok.)

ŠkoFIN musí zaplatit tři tisíce korun - NSS stížnost firmy zamítl. Původní pokuta od obchodní inspekce činila 15 tisíc korun, ředitel inspektorů ji posléze snížil na pětinu. Leasingová společnost neuspěla se žalobou u Městského soudu v Praze, proto se obrátila na Nejvyšší správní soud.