Dobré je také vědět, že ji všechny pojišťovny hradí a zájemci za ni nezaplatí ani regulační poplatek. Lékařská prohlídka slouží jako prevence před různými onemocněními, a to jak běžnými, tak nádorovými či kardiovaskulárními. Lékař při ní také prověří aktuálnost očkování například proti tetanu či černému kašli, které je třeba pro udržení ochrany opakovaně přeočkovávat.

Co můžeme od preventivní prohlídky očekávat?

Preventivní prohlídka představuje celkové vyšetření, během kterého praktický lékař zjišťuje rodinnou anamnézu a provede kompletní fyzikální, některá laboratorní a onkologická vyšetření. Lékař také zkontroluje očkování, mimo jiné platnost očkování proti tetanu, proti kterému je pro udržení dostatečné ochrany třeba se pravidelně přeočkovávat. První přeočkování v dospělosti se provádí mezi 25 a 30 lety, aby se proti nemoci zajistila účinná ochrana. Přeočkovat je vhodné také černý kašel, protože ani u této nemoci není účinnost očkování z dětství celoživotní. Výhodou je, že proti oběma nemocem se dá očkovat jednou kombinovanou vakcínou.

Na preventivní prohlídce lékař zjišťuje:
- onemocnění v rodině (onkologická  a kardiovaskulární onemocnění vč. hypertenze, diabetu, poruch metabolismu, výskytu závislostí)
- prodělané nemoci
- chronická onemocnění
- životní styl
- pracovní zátěž
- další zdravotní rizika
- u žen od 45 let ověřuje aktuálnost výsledku screeningového mamografického vyšetření (ne starší dvou let)

Na preventivní prohlídce lékaři provádí:
- kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti  a orientačního vyšetření zraku a sluchu
- laboratorní vyšetření: moči
- cholesterolu a tukových látek v krvi (provádí se v 18, 30, 40, 50 a 60 letech)
- hladiny cukru v krvi (v 18 letech a pak od 40 let ve dvouletých intervalech)
- vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech
- vyšetření stolice na krvácení u osob od 50 let věku
- onkologickou prevenci včetně vyšetření kůže, zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní
- kontrolu očkování