Největší chybou je, když se partneři v případě potíží vzájemně vyhýbají. „Něco cítí, ale neřeknou nic, přinejmenším do doby, kdy už to nejde dál vydržet," vysvětluje pro list The Guardian odborník na mezilidské vztahy a spoluautor knihy Klíčové rozmluvy Joseph Grenny.

Lidé podle něj nepříjemnou konverzaci raději odsouvají, protože jsou si vědomi jejích rizik. „Netuší ale, jaká rizika přináší, když spolu mluvit nebudou. Řada lidí má sklon zvažovat jen okamžitá a zjevná rizika a vůbec nebere v potaz to, nakolik odkládání takové debaty později naruší intimitu, důvěru a vzájemnou blízkost," dodává Grenny.

Což potvrzuje i nejnovější průzkum, podle něhož čtyři z pěti dotazovaných uvádějí, že špatná komunikace hrála jednu z největších rolí v jejich předchozím rozchodu. Málokdo z dotazovaných ale přiznal, že by na tomto problému měl i svůj vlastní podíl.

„Největší nevědomou chybou, kterou páry dělají, je, že nepřijímají emoční odpovědnost za své pocity," soudí Grenny. Lidé si podle něj myslí, že za to, jak se cítí, může jejich protějšek, a svůj podíl na tom nevnímají. Proto mají tendenci partnery obviňovat.

Nejobtížnějšími tématy k diskusi jsou sex, peníze a protivné zlozvyky

„Úspěch vztahu je podmíněn tím, jak dvojice umí debatovat o citlivých otázkách," řekl Grenny s tím, že na opravdové lásce se musí opravdu pracovat. Právě klíčové rozmluvy jsou podle něj motorem, díky němuž pravda vychází najevo způsobem, který vztah posiluje.

K tomu, aby byly hádky nebo debaty efektivní, je podle Grennyho potřeba dodržovat několik pravidel - například si napřed uspořádat myšlenky a nebýt ve svých soudech přehnaně přísný.

Lidé by také neměli sporné téma načínat okamžitě, ale napřed svůj protějšek ujistit, že si jej váží a záleží jim na něm. Začít by měli fakty a vyvarovat se obviňování a odsuzování.