Každý ví, že zamilovanost a vášeň se ze vztahu časem začínají vytrácet. A pokud se na vztahu nepracuje, velmi snadno se pocity sounáležitosti a náklonnosti proměňují v hořkost a zášť.

V touze po vyřešení problému se tak partneři snaží na základě rad odborníků komunikovat, jenže místo zlepšení situace si často ještě více ubližují. Mluvit nahlas o sporných věcech, kde má každý jiný názor, a jinak se ho problém dotýká, tak mnohdy vede ještě k větším pocitům pohrdání druhým. (Což je dle 40letého výzkumu doktora Johna Gottmana jeden z nejčastěji uváděných důvodů rozvodu.)

„Jinak tomu není, ani když nahlas mluvíme o vzájemném odcizení a ochladnutí. Nic z toho nikdy nevytvoří a neudrží pocity náklonnosti. Proto také mnozí partneři, kteří procházejí tradičním poradenstvím, se od sebe spíše vzdalují. Nedostatek komunikace jednoduše není jejich problém, úskalí jejich vztahu spočívá v nedostatečném připojení. Postrádají tzv. ´lepidlo´, které drží vše dohromady,” vysvětluje vztahový kouč Jeff Forte.

Ztráta spojení se tak nejčastěji projevuje:

  • ztrátou intimity a vášně
  • nárůstem hádek a konfliktů
  • pocity osamění

Podle Jeffa Forteho tedy můžete sebevíc pracovat na svých komunikačních dovednostech, ale pokud nezačnete aktivně zlepšovat vzájemné propojení, vaše problémy ve vztahu se pravděpodobně ještě zhorší. Jak tedy zvýšit vzájemné propojení?

Alespoň jednou za den druhému poděkujte

Ukažte svému partnerovi, že ho dokážete ocenit. Zajisté existuje bezpočet věcí, které dělá dobře, jen se ztrácí v každodenním stereotypu.

Věnujte svému partnerovi alespoň jednou denně maximální pozornost

Pokud jste s partnerem v jedné místnosti a chce s vámi mluvit, pak odložte alespoň na chvíli své chytré telefony, tablety, ale i žehličku, případně ovladač od televize a maximálně se soustřeďte na to, co vám říká. A nezapomínejte ani na oční kontakt.

Buďte první, kdo se omluví za svůj postoj

Je velmi těžké omlouvat se v okamžiku, když se cítíte ublíženě, nicméně zkuste to v sobě překonat a prostě říct: Chci, abys věděl, že mě to moc mrzí, že jsme se zas pohádali, a omlouvám se, že to z mé strany nebylo úplně fér.

Požádejte o objetí

Přistupte ke svému partnerovi a řekněte mu přímo, aby vás obejmul. Nepokládejte otázky ani mu to neříkejte, když jste od sebe příliš vzdáleni, jelikož pak by mohl odmítnout, případně říct něco hloupého či obejmout jen polovičatě.

Zkuste si připomenout své pocity lásky

Položte si otázky - Proč jste se svým partnerem? Proč jste ho měla či máte ráda? Jaký by měl být váš společný život?  Napište si to nejprve na papír a pak tyto věci zkuste říct partnerovi. Požádejte ho, aby na vaše slova nereagoval a nechal vás nejprve domluvit.

Dejte najevo svůj soucit a pochopení pro to, co váš partner prožívá

K obnovení vzájemných citových vazeb někdy stačí trocha laskavosti. Pokud dáte druhému najevo, že víte, že ho něco trápí, je ve stresu z práce či dalších věcí, a ukážete mu trochu vztahového „tepla”, začne být i on ke všemu otevřenější.

Buďte veselí a hraví

Většina neshod a nedorozumění vzniká na základě maličkostí, které ale nevhodnou reakcí narůstají do obřích rozměrů. Pokud se věcem dokážete zasmát, pak snížíte  napětí a předmětu sporu přidáte na bezvýznamnosti.

Pokud svou veškerou zbývající energii začnete věnovat náklonnosti, péči o pocity, fyzickému doteku, pak máte velkou šanci na nápravu svého vztahu i manželství.