„Matka řekla, že lituje mého narození," řekla Coumba při rozhovoru v opuštěné třídě školy v senegalském městě Thies. „Celá rodina na tu zprávu reagovala špatně a chovali se ke mně během těhotenství strašně," dodala a oči se jí zalily slzami. Vzpomněla si na to, že ji její rodiče začali vnímat jako ostudu rodiny.

Provdávání dětí v západní Africe je většinou výsledkem vazeb mezi rodinami a komunitami. Je to cesta, jak snížit chudobu – když se dcera provdá, nemusí ji její rodina už živit. Hlavním důvodem manželství lidí v tomto věku však podle studie organizace Plan International nebývají peníze či majetek, nýbrž ochrana rodinné pověsti v případě, že mladá dívka má s někým pohlavní styk a otěhotní.

V západní a centrální Africe jsou sňatky mladistvých časté – tři čtvrtiny dívek v Nigeru a téměř polovina dívek z Mali se podle Dětského fondu OSN (UNICEF) provdá před dovršením 18 let.

Zatímco v tomto regionu je v současnosti provdáno asi osm miliónů dívek mladších 18 let, podle UNICEF se do roku 2030 tento počet zvýší na 12 miliónů. Ačkoliv se podle tamních zákonů dívky mohou vdávat od 15 či od 16 let, islámský zákon šaría umožňuje, aby se provdaly dříve. Náboženské a tradiční svatby v regionu přitom převládají nad občanskými sňatky.

Naděje v podobě vzdělávání žen a sexuální výchovy ve školách

Aktivisté věří, že by v západní Africe mělo být uplatněno více způsobů, jak bojovat proti sňatkům takto mladých lidí. Zdůrazňují proto, že nejde pouze o problematiku spojenou s chudobou, ale také se studem. Cílem OSN je tyto praktiky do roku 2030 v regionu vymýtit.

Řada organizací na ochranu lidských práv uvádí, že hlavními prostředky v boji s touto problematikou jsou vzdělávání žen, boj proti mužským předsudkům a sexuální výchova ve školách.

„Základním problémem je nerovnost mezi pohlavími," řekla Lakshmi Sundaramová z organizace Girls Not Brides (Dívky, nikoliv nevěsty). „Sňatků dětí bude ubývat, když budou rodiče dívek schopni vidět budoucnost svých dcer jinak a dívky si budou moci plnit své sny.”

Když se dívka provdá velmi mladá, většinou po svatbě ukončí vzdělání a je možné, že zemře při porodu. Strach rodin z toho, že bude zničena jejich pověst, pokud porodí jejich neprovdaná dcera, bývá pro mnohé rodiny důležitější než zdraví jejich dětí.

Potvrzení panenství 

Součástí svatebních tradic v regionu bývá potvrzení panenství nevěst. Ráno po svatbě se kontroluje, zda je prostěradlo od krve. Pokud tam skvrny jsou, následuje oslava. Pokud tam však nejsou a nevěsta nemůže dokázat, že byla opravdu panna, přijde o část věna a svým příbuzným pokazí pověst.

Pouze vzděláním se dá čelit spojitosti, kterou si lidé vytvářejí mezi panenstvím nevěsty a pověstí rodiny. Na druhém stupni školy ve vesnici Mahou na jihu Mali učitelé a místní zdravotníci společně děti učí o antikoncepci a plánovaném rodičovství.

„Studenti chtějí mít k těmto informacím přístup a chtějí se vzdělávat, ale rodiče mají strach, že jejich děti budou promiskuitní," řekl Adama Kouyate, který v Mahou učí biologii.
Dobré známky mohou rodiče přesvědčit, aby s vdáváním dcery počkali. Když je ale škola příliš daleko či je moc drahá, je svatba brána jako dobrá alternativa.

Snaha o oddálení svatby

„Oddalování svatby je velmi důležitým krokem k celkovému vymýcení dětských sňatků," řekla Ramatou Toureová-Merloová z UNICEF.

Několik mladých provdaných dívek v Thies řeklo, že je rodiny jejich manželů nechávají dostudovat. Některé z nich však musely studium ukončit, aby se věnovaly domácnosti.

„Dívky si mohou dělat plány, i když jsou vdané... Ale rodina manžela to může zničit," řekla Yacene Cissová z organizace na ochranu dětí v Thies.

Chlapci a muži by podle aktivistů v této oblasti měli rovněž být začleněni do diskusí o právech žen, jelikož se o jejich názorech na problematiku moc neví. „Je důležité, aby se dozvěděli, jaký mají tyto sňatky dopad na dívky, ale také jak může manželství ovlivnit jejich životy, a to zejména po stránce finanční odpovědnosti," řekla Anta Fallová z organizace Save the Children (Zachraňte děti). „Svatba může v životě chlapce být velkou překážkou v dosažení jeho cílů," dodala Fallová.

Faty Kaneová z organizace Plan tvrdí, že komunikace s komunitami bývá efektivnější než řešení těchto sňatků právní cestou. I když rodina zákony zná, možná soudům nevěří, je příliš chudá či má obavy ze ztráty pověsti. Hlavní podle ní je, aby rodiny viděly alternativu spíše než jen útok na jejich tradice.

Coumba, které už je 18 a je matkou dvouletého chlapce, je prý ráda, že ji rodina opět podporuje, a mohla tak pokračovat ve studiu. Chce se stát zdravotní sestrou. Názory na ženy, které má většina komunity, v níž se pohybuje, ji však rozčilují. „Dívky soudí a chlapcům projde vše," říká.