Organizace Terre des Femmes tvrdí, že v Německu žije 58 tisíc žen, které obřízku podstoupily ve své vlasti a nyní se snaží ji zařídit pro své dcery. „Čísla budou ale podstatně vyšší vzhledem k tomu, že do Německa dorazilo mnoho běženců z Eritreje, Somálska a Iráku, kde je tato procedura naprosto běžná,“ uvedla Charlotte Weilová z Terre des Femmes.

Dívky jsou většinou odeslány do Paříže nebo Amsterdamu, kde žije početná africká komunita a kde obřízku provedou, ačkoli hrozí tvrdé postihy. I když neexistují důkazy, obřízka se provádí i v Německu navzdory hrozbě patnáctiletého vězení. Tvrdé postihy hrozí nejen těm, kdo ji provedou, ale i rodičům.

Hrozby však podle organizace Terre des Femmes nepomohou. „Obřízka je záležitost všech sociálních vrstev. V Somálsku je obřezáno 98 procent žen, v Egyptě 87 procent, ačkoli je tam tento zákrok zákonem zakázaný. Rozdíl je nanejvýš v prostředí a úrovní provedení, zda se zákrok stane na klinice v hygienických podmínkách, nebo se nechává na šamankách. Výsledek je ale vždy stejný - zmrzačení žen a dívek,“ uvedla Weilová.

Otázkou je, proč zmrzačené ženy nechávají podstupovat tento zákrok i své dcery a neuchrání je. „V jejich společnosti je obřízka norma. Ženy nechtějí riskovat, aby se jejich dcery dostaly na okraj společnosti nebo nenašly manžela. Většina mužů z těchto společenství nechce ženu, která by obřízku neměla. Pokud matky chtějí zajistit dcerám budoucnost, zákrok jim nechají udělat,“ uzavřela Weilová.