Jde o reakci na občanské iniciativy a petice, které se kromě jiného odvolávají na možné negativní dopady změn času, zejména na zdraví. V čele skupiny 80 europoslanců, kteří požadují změnu současného režimu střídání času, stojí český europoslanec Pavel Svoboda, předseda právního výboru EP.

Otázka ukončení střídání času by podle těchto poslanců měla být předmětem hlasování, aby se nestalo, že se bude čas v některých členských státech dvakrát do roka střídat, zatímco v jiných nikoli.

Poslanci zároveň upozorňují na úsilí, které EU vyvinula na harmonizaci doby, kdy se mění čas napříč členskými státy, a zdůrazňují, že jejich návrh nemá za cíl zavést v Evropě jednotné časové pásmo.

Rozprava a hlasování v EP se ve čtvrtek rovněž bude týkat situace kolem porušování lidských práv v Rusku, Egyptě, na Haiti či v Turecku.