Návrh vstoupí v platnost, pokud jej schválí kvalifikovaná většina členských států EU a Evropský parlament. Kvalifikovaná většina znamená, že pro musí hlasovat nejméně 16 států, jejichž obyvatelstvo tvoří 65 procent obyvatel Unie.

KOMENTÁŘ DNE:
 Lepší žádné než nerovnocenné partnerství – Dopad návštěvy dalajlamy na vztah ČR a Číny komentuje Thomas Kulidakis. Čtěte zde >>

Šéf EK Jean-Claude Juncker v březnu ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi veřejně slíbil, že na Ukrajině toužebně očekávaný návrh na bezvízový styk předloží v dubnu.

O bezvízovém styku s Ukrajinou jedná EU několik let.