Ministr de Maizière v dopise, jehož adresátem je eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopulos, podle Der Spiegelu uvádí, že kvůli neklesajícímu počtu příchozích žadatelů o azyl a v zájmu zachování bezpečnosti a pořádku je nutné prodloužit pohraniční kontroly do 1. listopadu.

Německé pohraniční kontroly se týkají především Rakouska, které je pro běžence jednou z hlavních tranzitních zemí, četnější namátkové kontroly německá policie provádí i na pomezí s Českem.

Německo dočasné kontroly zavedlo v polovině září, postupně pak zpřísnilo režim namátkových kontrol i na dalších hranicích, mimo jiné s Českem, zejména na dálnici spojující Prahu se saskou metropolí Drážďany.

K podobnému kroku se odhodlaly i další země takzvaného schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol, například Rakousko či Slovensko. Ostrahu hranic posílilo i Česko. [celá zpráva]

Členské země Schengenu mají na dočasné znovuzavedení hraničních kontrol právo. Podle příslušných smluv je k tomuto opatření možné přikročit, pokud se veřejný pořádek nebo bezpečnost státu ocitnou v ohrožení. Obyčejně se tak v omezené míře děje v případě významných mezinárodních summitů či velkých sportovních událostí.