Tabule se odvolávají na zákon číslo 138 z roku 1973 a sankce za jeho porušení hrozí nadále v československých korunách.

Čtenář serveru vyfotografoval vstupní bránu ke zdroji pitné vody, na němž visí varování před pokutou. „Poškození vodohospodářského díla nebo zařízení sloužícího vodnímu hospodářství se trestá pokutou ve výši 3 000 Kčs. Znečištění povrchové nebo podzemní vody, nebo ohrožení její jakosti nebo zdravotní nezávadnosti se trestá pokutou ve výši 5 000 Kčs,“ hlásá tabule.

„Neumím si vůbec představit, jak by mě pokutovali, pokud bych zdejší pásmo hygienické ochrany ohrozil nebo porušil,“ pozastavuje se čtenář nad zmíněnou tabulí.

Tabule se odvolávají na zákon číslo 138 z roku 1973.

Tabule se odvolávají na zákon číslo 138 z roku 1973.

FOTO: tvnoviny.sk