„Byl vypracován konkrétní plán vraždy Hitlera v jeho bunkru, ale Stalin ho náhle v roce 1943 odvolal kvůli obavám, že po Hitlerově smrti by jeho spolupracovníci uzavřeli separátní mírovou dohodu s Británií a Spojenými státy,“ řekl penzionovaný armádní generál Kulikov. Uvedl, že existují dokumenty, které to dokládají.

Kulikov doplnil, že Sovětský svaz měl druhou příležitost Hitlera zabít o rok později, kdy se jeho muži podařilo infiltrovat Hitlerovo okolí a těšil se velké důvěře německého vedení. „Byl připraven detailní plán, ale Stalin ho zrušil znovu,“ poznamenal.

Podle historické obce bylo během let 1939 až 1945 plánováno 17 pokusů o Hitlerovo zavraždění. Žádný se záměrů neuspěl. Hitler spáchal i se svou partnerkou Evou Braunovou sebevraždu ve svém berlínském bunkru poté, co město v květnu 1945 dobyla Rudá armáda.