O křesla ve 284 místních radách usiluje asi 900 žen a 6000 mužů. Zaregistrovalo se přes milión voličů, z nichž 1,3 miliónu jsou muži a 130 000 ženy.

Úspěch některé z kandidátek odborníci pokládají za nepravděpodobný, ale jde podle nich o výrazný krok ke zrovnoprávnění pohlaví v konzervativním sunnitském království. Volí se jenom dvě třetiny členů místních rad, zbylá třetina bude jmenována přímo. Odborníci soudí, že ženy by se mohly objevit právě v této jmenované skupině radních.

Spíše symbolické gesto

Místní rady nemají valné pravomoci a jejich dosah končí lokální agendou typu financování úprav veřejných prostor nebo svozu odpadu. Právě na to poukazují kritici, podle nichž jde spíše o gesto než skutečnou ochotu pustit ženy k rozhodování o chodu království. Volební právo ženám dal až v roce 2011 bývalý král Abdalláh, který před dvěma lety vůbec poprvé jmenoval do své Poradní rady také ženy.

Saúdská Arábie na rozdíl od jiných muslimských zemí vyznává přísnou vahhábovskou formu islámu. Součástí tohoto učení je oddělování mužů a žen a četná omezení svobod žen. Království jim například nevydává řidičské průkazy, byť řízení automobilu výslovně nezakazuje. Saúdské Arabky bez souhlasu opatrovníků, jimiž jsou manželé, ale také otcové, bratři nebo další mužští příbuzní, rovněž nesmějí cestovat ani vyřizovat mnoho rodinných záležitostí.