Lékaři nejdříve testovali děti ve věku dvou a poté čtyř let. Výzkumu se zúčastnilo 50 autistických dětí a 33 dětí bez příznaků autismu. Jednotlivé body studie byly klasifikovány podle věku, pohlaví a inteligenčního kvocientu.

"Domníváme se, že děti s autismem mají při narození mozek zcela normální, ale v jednom momentě, ke konci prvního roku života, (amygdala) začne u autistických dětí růst. Tato studie nám poskytuje informace o mozkových pochodech, budeme proto moci zavést účinnější zásahy,“ uvedl Joseph Piven, šéf vědeckého týmu, který studii prováděl.

Mezi prvním a druhým rokem

V rámci diagnostického programu bylo zjištěno, že děti se zvětšenou amygdalou mají problémy s nonverbální komunikací. Kupříkladu dítě, u něhož není tato část mozku nijak změněna, následuje pohled člověka, který se podívá nebo ukáže určitým směrem. Dítě se zvětšenou amygdalou tento pohled nebo zdvižený ukazováček ignoruje. Právě tento způsob komunikace, který se u dítěte rozvíjí kolem konce prvního roku věku, je důležitým znakem k rozpoznání autismu.

Studie rovněž dokládá, že růst amygdaly ustává kolem druhého roku věku. Podle Barryho Kosofskyho, vedoucího neurologického oddělení v Cornell Medical Center, je v tomto období už pozdě na účinnou terapii.

"Pokud budeme schopni pochopit neurologické souvislosti, identifikovat, zda s nimi má dítě problémy, budeme moci zasáhnout už v šesti měsících jeho věku,“ uvedl Piven. Podle něj pak bude snazší v konkrétním období nasměrovat vhodnou léčbu a terapii.

Rodiče zatím nemají možnost po svém lékaři žádat, aby zkontroloval mozek jejich dítěte, ale časem by mozkový scan mohl při dětských vyšetřeních patřit k užitečným procedurám.