"Každý, kdož třikrát přečte Ruchnamu, najde duchovní bohatství, zmoudří, pozná boží existenci a půjde rovnou do ráje," ujistil Nijazov. Prezident prohlásil, že při sepisování posvátné knihy rozmlouval přímo s Alláhem, a tak nejpilnější čtenáři díla mohou očekávat bezodkladné přijetí v božím království.

Ruchnama je dvousvazková básnická sbírka filozoficko-náboženských reflexí Turkmenbašiho. Knihu čtou lidé po celém Turkmenistánu a funkcionáři státu musí každoročně skládat zkoušky ze znalosti díla.

Turkmenbaši je vládce, který dokázal ve své zemi nastolit absolutistickou vládu. V únoru například zrušil vyplácení důchodů s tím, že všichni důchodci se musí přestěhovat do domů pro přestárlé, kde o ně bude postaráno.