„Zvolení vnímám jako velkou výzvu, ke které ale přistupuji s patřičnou dávkou zodpovědnosti. Těším se na spolupráci s nově zvoleným předsednictvem a všemi rektory českých vysokých škol,“ uvedl bezprostředně po oznámení výsledků Sklenička.

Podle mluvčí ČZU Jany Kašparové byli na předsedu ČKR dva kandidáti. Současný předseda ČKR Zima získal ve volbě 15 hlasů, Sklenička 20 hlasů. Volební období předsedy konference rektorů je dvouleté.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Plénum ČKR ve čtvrtek v Hradci Králové kromě předsedy volilo také pět jeho zástupců. Mandát v předsednictvu obhájil rektor pražské Akademie múzických umění Jan Hančil a rektorka Vysoké školy zdravotnické Jitka Němcová.

Nově v předsednictvu usednou rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller a rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek.

Autor 200 odborných publikací

Pětapadesátiletý Petr Sklenička je rektorem ČZU od roku 2018. Vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zdravotnické, v roce 2006 působil na univerzitě v Utahu v USA a roku 2007 byl na ČZU zvolen prvním děkanem Fakulty životního prostředí.

V roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a o rok později se stal vedoucím Katedry biotechnických úprav krajiny.

Od roku 2015, po osmi letech v čele fakulty, byl proděkanem pro vědu a výzkum. Je autorem více než 200 odborných publikací a řešitelem 25 výzkumných grantů, včetně dvou mezinárodních.

Rektorem Masarykovy univerzity bude neurolog Martin Bareš

Česká konference rektorů sdružuje rektory všech veřejných a státních vysokých škol v České republice a také jednadvaceti soukromých vysokých škol. Posláním ČKR je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech.