„Je to náš předpoklad, zkoumáme ji dále do hloubky a doufáme, že v dolní části narazíme na výdřevu. Ta by potvrdila domněnku a v případě dochování potřebného množství dřevního materiálu umožnila i přesné datovaní,“ řekl Právu archeolog Jiří Macháček z brněnské Masarykovy univerzity.

Předpokládáme, že by tu mohl být domov správce, jehož hrob jsme před časem objevili uvnitř rotundy.Jiří Macháček, archeolog

U Břeclavi vede letní archeologický výzkum, kterého se postupně účastní i zahraniční studenti. Třeba z vídeňské univerzity, britského Exeteru či německého Bambergu.

Cenné by byly i jen pozůstatky rostlin

Pokud se skutečně jedná o studnu a dendrochronologové určí datum pokácení stromů, bude to další kamínek do mozaiky informací o Pohansku.

„Pro nás ale budou cenné i makrozbytky rostlin, které by mohl zásyp ve studni vydat. Lze z nich vyčíst spoustu informací o přírodním charakteru lokality v době osídlení,“ dodal Macháček.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Studna ale není jediné, nač archeologové narazili. Stopy po palisádovém oplocení dávají tušit, že se pohybují v místech, kde mohlo být obydlí správce předhradí.

„Předpokládáme, že by tu mohl být domov správce, jehož hrob jsme před časem objevili uvnitř rotundy,“ připomněl dřívější překvapení v podobě odkrytého druhého kostela Pohanska Macháček. Kruhová rotunda byla v předhradí a po několik posledních let archeologové zkoumají právě tuto oblast.

Pomoc od hasičů

„Úplně nám tu chyběly srážky a odkrytá vrstva půdy ztvrdla na kámen. Nedalo se vůbec kopat. Pomoc jsme našli u starobřeclavských hasičů, kteří přijeli a místo nám pokropili. Patří jim za to dík, hodně nám pomohli,“ doplnil vedoucí výzkumu.

Jeden z letošních nálezů – hrací kámen z paroží

Jeden z letošních nálezů – hrací kámen z paroží

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Země sice nevydala žádný hrob, ale přesto nabídla důkazy obydlení. Náušnice, kovové kroužky ze zbroje, šipky šípů a další. A také hrací kámen z paroží a další předměty z kostí, jejichž účel teprve musí archeologové zjistit.

Jen pár centimetrů pod povrchem země, na samém kraji zkoumané lokality pak na badatele čekalo překvapení v podobě keramické nádoby. Ta dokonce nepatřila do období Velké Moravy.

„Osídlení Pohanska je starší, bylo i v období před nástupem křesťanství. Do této éry patří nalezená nádoba. Měla zdobení pražského typu, což pro nás znamená šesté až sedmé století,“ upřesnil Macháček.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Archeologové odkrývají další část předhradí Pohanska.

Archeologové odkrývají další část předhradí Pohanska.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Pohansko archeologové zkoumají již pětapadesát let. Za tu dobu ale intenzivním výzkumem odkryli jen kus hradiště, jeho nemalá část ještě ukrývá svá tajemství. Před pěti lety pak v předhradí, v místě, kde později nechali Lichtenštejnové zřídit seník, objevili zdivo a základy druhého kostela v podobě rotundy.

Od té doby zkoumají tuto část. Mimo jiné našli i hroby, ukazující, že naši předkové neumírali jen přirozeným způsobem, ale i jako oběti střetů.