Jak uvedlo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) – pořadatel zkoušek, letos u maturity z matematiky pohořelo 22,3 procenta studentů, další téměř čtvrtina obdržela čtyřku. A to přitom tento předmět ještě není povinný, a dosud z něj tedy maturují jen ti, kteří si jej vzali dobrovolně. [celá zpráva]

Poroste neúspěšnost?

Za tři roky má být dle současné zákonné úpravy matematika u maturit povinná na gymnáziích a lyceích, v roce 2022 i na středních odborných školách, byť některé budou z povinnosti vyňaty. Společnost Scio se oprávněně obává, že poté může být neúspěšnost ještě výrazně vyšší.

ČTĚTE TAKÉ:
Matematika drtí žáky učilišť i průmyslových škol

„Povinná maturita z matematiky úrovni matematického vzdělávání mnohem spíše uškodí, než pomůže. Soustřeďuje se totiž mnohem víc na nacvičené postupy než na pochopení principů. Maturita je ovšem klíčem k dobrému uplatnění na trhu práce. Není dobré, když stát staví studentům do cesty takovou překážku. Poskytnutím přípravy zdarma chceme pomoci studentům, kterým se maturita letos nepovedla,“ poznamenal ředitel Scio Ondřej Šteffl.

Internetový kurz z matematiky obsahuje 12 lekcí, které nabízejí opakování celé středoškolské matematiky. Studenti mohou trénovat své znalosti rovnic a nerovnic, algebraických výrazů, funkcí, geometrie či pravděpodobnosti a statistiky.

Kurz, který jinak stojí 630 Kč, si středoškoláci mohou zdarma aktivovat na webu až do 1. října.