První ročník Talentové akademie se bude konat letos od 8. do 10. září. Určena je pro studenty čtyřletých gymnázií nebo vyšších stupňů víceletých gymnázií či odborné střední školy se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku. Zájemci se hlásili do 22. července. Finalisty vybrala 6. srpna odborná porota vědců Fyzikálního ústavu AV.

Nejúspěšnější ze studentů získají nabídku k další dlouhodobé spolupráci.Marek Janáš, časopis Vesmír

Zapojí se do práce na projektu

Vybraní studenti se seznámí s prací vědeckých týmů a fungováním laserových center. Na jeden den se stanou součástí výzkumného týmu a seznámí se s nejmodernějšími laserovými technologiemi.

Pod vedením laserového experta se zapojí do práce na společném vědeckém projektu, který potom vyhodnotí a budou prezentovat. „Nejúspěšnější ze studentů získají nabídku k další dlouhodobé spolupráci,” uvedl Marek Janáš z časopisu Vesmír.

Laserové centrum v Dolních Břežanech

Laserové centrum v Dolních Břežanech

FOTO: Laserové centrum HiLASE

Laserová centra v Dolních Břežanech byla postavena s pomocí evropských peněz a otevřena v roce 2015. Zatímco ELI se profiluje jako centrum základního výzkumu, HiLASE má blíže k průmyslovým aplikacím.

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI v Dolních Břežanech od Iana Bogleho

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI v Dolních Břežanech

FOTO: archiv soutěže Stavba roku

Centra se řadí ke špičkovým pracovištím s unikátními laserovými systémy, které patří k nejvýkonnějším na světě. V červnu do ELI dorazil první superlaserový systém z USA. [celá zpráva]

Celkem mají v halách stát superlasery čtyři. Plně do provozu by se ELI mělo dostat během příštího roku.