„Balón jsme vypustili i našli. Bohužel kvůli silnému větru při vypouštění se gondola s detektorem střetla se zemí a elektronický detektor kosmického záření se rozbil,“ sdělila Novinkám Lenka Thinová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT.

„Proběhlo ale měření s termoluminiscenčním dozimetrem (TLD), navíc důležitý článek experimentu – vyhledání detektoru po dopadu – dopadl dobře,“ dodala.

Dohledat jej bylo možné díky třem nezávislým vysílačům balónového systému. Balón dopadl na Moravě mezi Moravskými Budějovicemi a Znojmem u obce Střelice.

Studenti se podíleli na programování

Pomocí unikátního dozimetrického měřicího systému CANDY se měly proměřit charakteristiky radiačního pole v závislosti na nadmořské výšce až do maximální předpokládané výšky 36 kilometrů. Nakonec v obtížných meteorologických podmínkách (déšť, silný nárazový vítr) dosáhl balón výšky 32 kilometrů.

Nový dozimetr, včetně mechanických konstrukčních prvků vytištěných na 3D tiskárně, vyvinulo Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

FOTO: Petr Liška

Pod vedením pracovníků oddělení se na vývoji dozimetru podíleli také studenti z FJFI a z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT. Konkrétně na programování měřicího zařízení, na modelování odezvy detektoru na pole neutronů, modelu vznosu balónu plněného heliem, na nácviku vyhledávání systému v terénu a na technickém zázemí průběhu projektu. Projekt také podpořili výdělkem z víkendové brigády.

Testování technologií pro měření radiace

Skupina rádiové navigace FEL pod vedením Pavla Kováře vyvinula radiomodem pro přenos telemetrických dat z balónu, který je založený na součástkové základně internetu věcí.

Internet věcí znamená propojení vestavěných zařízení s internetem – díky tomu lze přes internet obsluhovat nástroje jako například chytré budovy.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

FOTO: ČVUT

Cílem výzkumu ČVUT je především ověření výpočetních modelů šíření kosmického záření v atmosféře, testování technologií pro měření radiace, určování polohy ve stratosféře a komunikace na velkou vzdálenost. Rovněž zapojení studentů ČVUT do vědeckých projektů a v neposlední řadě popularizace vědy.