Ve školách souběžně fungují dva systémy. Podle nových pravidel je financována jen podpora dětí, které mají doporučení vydaná po 1. září. Ostatní doporučení, která mohou platit až dva roky, se financují starým způsobem.

Školy na začátku října odevzdávaly do matriky data ke 30. září. Ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze Jan Korda si posteskl, že některé údaje musí vykazovat dvojmo. „Pro mě je to zatím minimální přidaná hodnota za hodně administrativní zátěže,” poznamenal. Několik žáků v jeho škole už má nová doporučení spojená s nárokem na podporu.

Vždy něco přijde. Ale kolik?

Podobně jako řada kolegů čeká, jak se to prakticky odrazí v rozpočtu školy. „Indicie jsou, že něco přijde. Ono vždycky něco přijde. Bylo by ale dobré vědět, kolik dostaneme,” řekl.

Do konce roku budou podpůrná opatření z nových doporučení hrazená školám prostřednictvím krajů, které na to získaly od ministerstva peníze navíc, uvedl v pondělí náměstek ministryně školství pro vzdělávání Václav Pícl. Od ledna půjdou peníze přímo z ministerstva.

Školy také někdy mají problém se zakomponováním používané podpory do nového elektronického formuláře, který pracuje s výčtem možných opatření včetně jejich finanční náročnosti.

Dlouholetá ředitelka a nyní psycholožka velké pražské pedagogické poradny Václava Masáková uvedla, že vyplnění formuláře trvá dvě hodiny, zatímco vypracování běžné zprávy zkušené pracovnici trvalo 45 minut. Ministerstvo školství připravuje aktualizaci tohoto formuláře, jak slíbil jeho zástupce Svatopluk Pohořelý.

Lepší financování by podpořilo přístup škol

Účastníci debaty se shodli, že změny po 1. září zatím dopadly hlavně na školská poradenská zařízení, která jsou přetížená. [celá zpráva]

Samotná práce s dětmi ve školách se podle nich prakticky nezměnila. A nemyslí si, že by se do začleňování dětí s různými problémy náhle pustily školy, které to dříve nebyly ochotné dělat.

Korda věří, že lepší financování by mohlo podpořit podpůrný přístup na všech školách. Poukázal ale na to, že nárokové peníze na podporu neputují k učitelům, kteří se žáky pracují nejčastěji.