„Neznáme identitu hodnotících studentů a žáků ani identitu hodnocených učitelů, nezjišťujeme ani jejich aprobaci, věk apod.,“ uvádí Kalibro v tiskové zprávě.

Ředitel může probrat výsledky individuálně

I ve výsledcích vystupují učitelé pod kódy, které jim přidělí vedení školy. Výsledky hodnocení určitého učitele zůstávají kolegům utajeny a ředitel je s ním může probrat individuálně.

Publikované výsledky vycházejí kvůli srovnatelnosti pouze z dat získaných z originálních, nemodifikovaných dotazníků. Zahrnují více než 72 tisíc individuálních hodnocení 1350 učitelů od žáků druhého stupně základních škol a od studentů středních škol z let 2005 až 2015.

Celkově je hodnocení učitelů žáky a studenty velmi vysoké – pohybuje se od 75 do 90 procent. Nejvýše hodnotili respondenti profesní kvality učitelů (jak ovládá svůj předmět, jak bývá připraven na výuku), nejníže schopnost látku vysvětlit, zajímavost výuky a překvapivě též schopnost učitele udržet v hodině kázeň.

Žáci „známkovali“ své učitele v jednotlivých kategoriích známkami 1 až 5. Při zpracování byla tato škála z důvodu srovnatelnosti s dalšími výstupy přepočítána na škálu 0 až 100 procent takto: 1 = 100 %, 2 = 75 %, 3 = 50 %, 4 = 25 %, 5 = 0 %.

Středoškoláci jsou méně spokojeni s chováním

Není bez zajímavosti, že žáci základních škol hodnotí své učitele v průměru lépe než ti ze středních škol.

Desetiprocentní rozdíl (82,5 u ZŠ a 72,3 u SŠ) u schopnosti pedagogů naučit látku je nejspíše způsoben jednak tím, že starší studenti mohou být vnímavější a kritičtější, jednak prostou vyšší náročností učiva.

Nejkřiklavější rozdíl je u obou stupňů u položky „jak slušně se (učitel) chová“. Hodnocení přes 89 procent u žáků základních škol je už o dost výrazněji lepší než 69 procent u středoškoláků.

Nebyl však zaznamenán případ, že by žáci jedné školy či třídy „nasázeli“ nějakému učiteli samé pětky, aby ho poškodili. Z více než 72 tisíc individuálních hodnocení je jen 256 (0,36 procenta) takových, že žák ohodnotil učitele samými pětkami, zatímco samými jedničkami ohodnotili žáci svého učitele ve 22 procentech případů.

V naprosté většině případů jsou v rámci školy absolutně negativní hodnocení (samé pětky) ojedinělá, obvykle jeden až dva žáci v celé škole. Pouze v jediném případě z 1350 hodnocených učitelů dostal učitel samé pětky od deseti a více respondentů, konkrétně od 11.