Šedesát procent z těchto dětí dosáhlo věku tří let do konce kalendářního roku. Pomoc chůvy ale podle podmínek ministerstva školství potřebují zejména mateřské školy s ještě mladšími dětmi.

Chůva má pomáhat učitelkám s obsluhou dítěte a zajištění jeho bezpečnosti a individuálních potřeb. Mateřské školy mohou prostřednictvím takzvaných šablon, tedy jednodušších formulářů, požádat o evropskou dotaci na její zajištění.

Dvouleté děti přijímány stále častěji

Školský zákon od roku 2005 umožňuje přijímání dvouletých dětí do mateřských škol. Záleží to na kapacitě konkrétní školky. Obecně jsou tyto děti přijímány čím dál častěji, protože se hlásí méně starších dětí, uvedlo ministerstvo. Přispívá k tomu také rozšiřování kapacit mateřských škol.

Ne všechny přijaté děti ale nastupují hned v září, někde začnou školku navštěvovat až po třetích narozeninách. Od roku 2020 budou mít nárok na místo ve školce všechny dvouleté děti.

Největší podíl zapsaných dětí mladších tří let je v obecních školkách v Olomouckém kraji, kde jich je 14,4 procenta. Mezi 13 a 14 procenty se jejich podíl pohybuje v Moravskoslezském, Pardubickém, Královéhradeckém, Karlovarském a Jihočeském kraji a na Vysočině.

Naopak nejméně jich je přijatých v Praze, kde představují jen 6,5 procenta dětí, a ve Středočeském kraji, kde tvoří 7,7 procenta dětí v mateřských školách zřizovaných obcí.

Vzhledem k odlišným potřebám dvouletých dětí ve srovnání s tříletými, s nimiž mají učitelky výrazně větší zkušenosti, vydalo ministerstvo na začátku září materiál s informacemi pro mateřské školy. Doporučení, jak mají postupovat, jsou spíše obecného charakteru.

Individuální spánek či nočník

Mateřské školy by měly zvážit, zda jsou hračky, didaktické pomůcky nebo herní prvky na zahradách vhodné i pro dvouleté děti. Pokud vhodné nejsou, měla by školka zajistit, aby je tyto děti nevyužívaly. Třídy s dětmi do tří let mohou být kvůli požárním předpisům maximálně v prvním patře.

Školky by také měly vycházet vstříc individuálním potřebám, například spánku. Pro hygienu je možné využívat nočníky. Dvouleté děti se stravují podle stejných norem jako starší děti ve školkách.

Větší zastoupení než v obecních mají dvouleté děti v soukromých mateřských školách. Z více než 11 000 dětí, které do nich chodí, tvoří bezmála čtvrtinu. Jde o školy zařazené ve školském rejstříku. Obdobné služby mohou nabízet i zařízení fungující v jiném právním režimu, která v této statistice nejsou zahrnuta.