Ministerstvo školství náklady na zamezení negativním dopadům změny systému na některé školy odhadlo pro první rok na 2,5 až pět miliard korun. Resort financí ale žádá, aby potřebné finance našlo ministerstvo školství z vnitřních zdrojů. To dříve ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) označila za nepřípustné.

Nyní přijímání i žáci bez studijních předpokladů

O potřebě změnit financování regionálního školství se diskutuje již dlouho. Ministerstvo školství v materiálu pro vládu popsalo řadu nevýhod současného systému.

Závislost na počtu žáků nutí například střední školy, aby přijímaly děti bez dostatečných studijních předpokladů, které pak mívají problémy u maturity. Navíc se stává, že prakticky stejný typ školy dostává méně peněz na platy zaměstnanců, pokud má méně naplněné třídy. Týká se to nejen učitelů, ale také dalšího personálu, jako jsou školníci nebo uklizečky.

Valachová chce třídy s maximálně 25 žáky

Současný systém je podle ministerstva také nespravedlivý, protože se výše platby za žáka v konkrétním oboru nebo typu školy liší podle jednotlivých krajů. Krajské úřady totiž přerozdělují peníze z ministerstva školám a každý k tomu přistupuje jinak. Nově by mělo ministerstvo školství určit, kolik peněz dostane konkrétní škola, takže by se financování mělo sjednotit.