Od roku 2013 je tato oblast součástí rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys na páteční tiskové konferenci upozornil, že základní školy mají předepsánu i řadu dalších témat. Jsou to například globální rozvojové vzdělávání, enviromentální výchova nebo etická výchova.

„Záleží proto do značné míry na řediteli školy, co si z toho vybere a na co dá důraz,” doplnil.

Součást předmětů

Nácvik správného jednání při živelných katastrofách, neštěstích a dalších krizových situacích považuje za důležitý. „Je nutné připravovat děti, žáky a studenty na to, že se může něco stát,” řekl.

Podstatně se tomu věnuje asi 70 procent mateřských, téměř devět desetin základních a více než čtyři pětiny středních škol. Na základních školách převažuje zařazení do různých předmětů, jako je prvouka, občanská výchova, vlastivěda nebo tělocvik. Dvě pětiny ZŠ vzdělává děti prostřednictvím projektů.

Také na středních školách dominuje zařazení do výuky v různých předmětech včetně těch odborných, projekty využívá necelá čtvrtina škol.

ZŠ spolupracují s hasiči nebo policií

V posledních dvou letech absolvovali školení ve výuce tohoto tématu častěji středoškolští učitelé. Zatímco v této skupině navštěvovalo kurz zhruba 60 procent vyučujících tohoto tématu, na základních školách to za poslední dva roky byly pouze dvě pětiny.

Základní školy zase častěji spolupracují s externími partnery, více než čtyři pětiny s Hasičským záchranným sborem a dvě třetiny s Policií ČR. Ze skupiny středních škol, která toto téma vyučuje, využívá asi 60 procent spolupráci s hasiči a 56 procent pomoc policie.

Optimismus učitelů v pohledu na vztah žáků k tomuto tématu je silnější na základních školách. Přes 90 procent tamních pedagogů se domnívá, že žáci vnímají tato témata jako užitečná. Na středních školách mají stejný postoj více než tři čtvrtiny učitelů.