Hlavní obsah
CluStrat se dotýká i otázek spojených se životním prostředím. Foto: Martin Podrožek

Tříletá mezinárodní spolupráce podpořila vznik nových klastrů

Intenzivní tříletá mezinárodní spolupráce osmnácti partnerů a sedmi přidružených institucí z devíti středoevropských zemí v rámci projektu CluStrat pomohla vzniku nových klastrů a podpořila vynořující se obory.

CluStrat se dotýká i otázek spojených se životním prostředím. Foto: Martin Podrožek
Tříletá mezinárodní spolupráce podpořila vznik nových klastrů

Jen v České republice díky tomu vznikl klastr sociálních podniků a připravuje se i klastrová iniciativa v odvětví balneologie. 

Projekt, který byl zahájen v říjnu 2011 a ukončen letos v listopadu, přispěl také k založení inovačního partnerství pro udržitelné zemědělství a management krajiny na Slovensku a k rozjezdu nových mezioborových platforem zaměřených na výstavbu inteligentních domů v Itálii a Bádensku-Württembersku a inicioval i partnerství v oblasti lehkých konstrukcí mezi regiony Sasko, Horní Slezsko, Horní Rakousko a Slovensko.   

„Přínos projektu spočívá i v definování vynořujících se oborů, které mohou být dále komerčně rozvíjeny. Jde o aktivní stárnutí reagující na demografický vývoj populace, o zelenou ekonomiku zohledňující klimatické změny i účinné využívání zdrojů a surovin a dále o udržitelnou mobilitu reflektující potřebu zelené a integrované dopravy," prohlásila 27. listopadu v Praze na závěrečné konferenci projektu Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace (NCA).

Podle jejích slov bylo z pohledu NCA, která v projektu pracovala s rozpočtem zhruba 5,5 miliónu korun (15 procent z částky pocházelo z rozpočtu NCA), cílem pilotních akcí CluStratu rozšíření klastrové koncepce do dalších sektorů v České republice.

„Šlo nám například o sektor zemědělství, sociální ekonomiky či sektor služeb. Výsledkem toho je zahájení klastrové iniciativy pro udržitelné zemědělství na Vysočině, přípravné kroky pro založení klastrové organizace v oboru balneologie a lázeňství v Karlovarském kraji a založení klastru sociálních podniků SINEC v Moravskoslezském kraji. V tomto případě jsme vložili projektové prostředky do oblasti sociálního podnikání a zvýšení zaměstnanosti, vytváření pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Při mapování vynořujících se oborů jsme totiž zjistili, že Moravskoslezský kraj má dostatečně rozvinutou strategii na podporu technologických inovací, nikoliv však na podporu společenských inovací."

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC na konferenci zastupovala jeho prezidentka, Jana Juřenová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Liga se sídlem v Bruntálu.

„Například na Bruntálsku by bylo možné uplatnit všechny definované vynořující se obory. Příkladem je naše práce se sociálně znevýhodněnými, mezi něž patří lidé ve věku nad 50. V novém sociálním podniku máme připravena dvě pracovní místa pro mladé do 25 let a v dalším místě máme zaměstnance nad 50 let," řekla a současně poukázala na to, že okres Bruntál je už řadu let vždy mezi prvními třemi okresy v České republice s nejvyšším podílem nezaměstnaných.

„Problémem je nedostatečná infrastruktura některých částí okresu a nijak valný zájem investorů o tuto část regionu,” dodala.

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků