Hlavní obsah
Rozchodník Foto: Václav Hřebek

Rok šumavských luk právě začíná

Hořec šumavský, prha arnika, hořeček mnohotvarý český nebo prstnatec májový. Pro tyto vzácné druhy rostlin je zásadní existence šumavských luk. Právě těm se letos Správa Národního parku Šumava bude věnovat po celou sezónu v rámci Roku šumavských luk.

Rozchodník Foto: Václav Hřebek
Rok šumavských luk právě začíná

„Sekundárním (kulturním) bezlesím jsou louky, pastviny i plochy bývalých osad, tedy ty plochy, které v minulosti záměrně lidé odlesnili, aby na nich mohli stavět svá obydlí a zemědělsky hospodařit," vysvětluje hlavní rozdíly krajinný ekolog Správy NP Šumava Romana Roučková.

Louky a pastviny zaujímají plochu zhruba 8 procent rozlohy celého národního parku, tedy necelých 5500 hektarů. I tak jsou velmi významným biotopem, na který jsou navázány tisíce druhů rostlin, keřů, ptáků, savců i bezobratlých. Přirozené zarůstání nálety se však stává problémem pro většinu rostlin a živočichů vázaných na louky a pastviny.

Pokud chceme zachovat ohrožené druhy rostlin i živočichů, bez lidských zásahů na loukách a pastvinách to nejde. Typickým případem je jeden z nejohroženějších druhů střední Evropy, kriticky ohrožený rozchodník huňatý. Je to 5-20 cm vysoký, světlomilný, konkurenčně velmi slabý druh. To znamená, že mu vadí přerůstání jinými druhy rostlin.

„Nejraději roste na rašelinných loukách či prameništích. Nejvíce ohrožen je odvodňováním. Historicky se v Česku vyskytoval na více než 300 lokalitách. V současné době existují už jen 4 místa výskytu, z toho 2 jsou na území NP Šumava. Jedna v blízkosti Srní a jedna v blízkosti Borových Lad," představuje ohrožený druh Romana Roučková.

V lokalitě u Borových Lad se už muselo kvůli rozchodníku zasahovat.

„O lokalitu jsme začali pečovat v dubnu 2017. Důvodem bylo to, že početnost populace se významně snížila z několika stovek na pár desítek kusů. Lokalita byla ručně posečena. Tak vznikly plochy vhodné pro šíření konkurenčně slabého rozchodníku huňatého. Od té doby každoročně o lokalitu šetrně pečujeme. Jeho početnost stoupla na vyšší stovky kusů kvetoucích rostlinek," doplnila Roučková.

O šumavské louky je tedy třeba pečovat. Správa NP Šumava proto má vytvořené managementové plány jednotlivých ploch a do péče o bezlesí jsou zapojeni jak soukromí zemědělci, chovatelé dobytka, tak třeba i dobrovolníci.

Dny pro dobrovolníky

„Péče o šumavské louky spočívá např. i v likvidaci invazních druhů, jakým je na území NP Šumava zejména lupina mnoholistá. Proto letos vyhlásíme několik dnů pro dobrovolníky, kterým nabídneme nejrůznější možnosti zapojení se do péče o bezlesí od vytrhávání lupiny, úklidu klestu nebo hrabání trávy. Po každém takovém pracovním dopoledni bude následovat komentovaná procházka s našimi odborníky," informoval mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

„Samozřejmě teď vše záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace kolem opatření spojených s nouzovým stavem kvůli šíření koronaviru. Tyto aktivity tak alespoň připravujeme, stejně jako připravujeme sérii krátkých videí o nejrůznějších fenoménech spojených se šumavskými loukami. A děti se mohou, stejně jako každý rok, zapojit do výtvarné soutěže Šumavské louky," dodal Jan Dvořák.

(Zdroj: NP Šumava)

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků