Hlavní obsah
Ergoterapie pomáhá v uzdravování osobám s postižením fyzických i psychických funkcí. Foto: archiv Polikliniky Agel

Pacienti po mozkové příhodě rehabilitují na pražské Poliklinice Agel pomocí ergoterapie

Vyčistit si zuby, umýt se, najíst, obléknout se a umýt, zalít si čaj nebo kávu – pro zdravé lidi zcela jednoduchá činnost. Ovšem pro pacienty po cévní mozkové příhodě nebo jinak pohybově postižené je to někdy velký problém.

Ergoterapie pomáhá v uzdravování osobám s postižením fyzických i psychických funkcí. Foto: archiv Polikliniky Agel
Pacienti po mozkové příhodě rehabilitují na pražské Poliklinice Agel pomocí ergoterapie

I proto se nová léčebná metoda, tzv. ergoterapie, stala součástí rehabilitační péče na Poliklinice Agel Praha Italská. Tato služba je momentálně poskytována pacientům oddělení následné rehabilitační péče a je v plánu jí rozšířit i na ambulantní oddělení.

„Hlavním cílem ergoterapie je minimalizace postižení a co nejlepší návrat člověka do běžného života. Ergoterapie je léčebná činnost a pomáhá lidem s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením vykonávat každodenní činnosti tak, že se do nich zapojí i navzdory svému postižení nebo poruše,“ informovala ergoterapeutka Polikliniky Agel Praha Italská Bc. Kristýna Heřmánková.

Ergoterapie pomáhá v uzdravování osobám s postižením fyzických i psychických funkcí. „Zejména má uplatnění u pacientů po mozkové mrtvici, onemocnění mozku nebo míchy, nádoru, úrazu, zánětu. Dále se využívá u pacientů s onemocněním pohybového systému – tedy většinou po úrazech a operacích horních končetin,“ uvedla Kristýna Heřmánková.

Metoda vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tak, že se aktivně zapojuje do pracovních činností, které pro něj mohou být významné a smysluplné. „V současné době ergoterapie na poliklinice slouží u pacientů jak k nácviku běžných denních činností, tak k základním funkčním činnostem horních končetin, trénování kognitivních funkcí jako je pozornost, paměť, či časoprostorová orientace,“ doplnila.

Ergoterapii vede odborník (ergoterapeut) a u pacienta přihlíží k druhu jeho onemocnění, stavu a věku, k jeho osobnosti a možnostem. Ergoterapeut nejdříve provede vstupní vyšetření pacienta. Na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností se sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie a ve spolupráci s ostatními odborníky provádí komplexní rehabilitaci.

„Je individuální pro každého pacienta. V rámci terapie natrénujeme u pacienta základní soběstačnost, zvyšujeme jeho funkční potenciál, snažíme se o aktivní začlenění pacienta do života jak osobního tak pracovního,“ vysvětlila ergoterapeutka.

V rámci ergoterapie se pacienti učí co nejefektivněji využívat pohybových funkcí celého těla. Možností je celá řada - například obouručná práce horních končetin s papírem, tvarování terapeutické hmoty, samostatné stravování s modifikovanými příbory u pacientů po mozkové příhodě. 

„Ergoterapie pomáhá pacientům zapojit se do jejich přirozeného domácího, případně i pracovního prostředí a podpořit jejich zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity a zaměstnávání. Metoda dává pacientům možnost účastnit se každodenního života, bez ohledu na jejich zdravotní postižení. V rámci léčebné rehabilitace také doporučujeme kompenzační a technické pomůcky a učíme pacienty a členy rodiny tyto pomůcky používat,“ sdělila Bc. Kristýna Heřmánková.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků