Příspěvky uveřejněné ve fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Přesto v našem názorovém fóru nechceme dávat prostor vulgaritám, urážkám, „tapetování“ a jinému plevelu šířenému anonymními „hrdiny“ skrývajícími se za tajemnými přezdívkami. Proto jsme se rozhodli umožnit vkládání příspěvků pouze seriózním uživatelům, kteří projdou korespondenční registrací.

Co je korespondenční registrace

Poté, co vyplníte a odešlete následující formulář, zašleme vám na vámi uvedenou poštovní adresu přístupový kód, jehož prostřednictvím se budete moci přihlásit do názorového fóra. Proto je nutné kromě platné e-mailové adresy uvést i adresu poštovní. Novinky.cz si vyhrazují právo ověřit si pravdivost uvedených údajů telefonicky.

Ve slušné společnosti je zdvořilé se představit a názorové fórum na Novinkách chce být prostředím pro slušnou společnost. Proto se u publikovaných příspěvků zobrazí celé jméno a příjmení autora a obec či město uvedené ve formuláři (např. Jarmila Horáková, Rožnov pod Radhoštěm). Novinky.cz garantují, že ostatní poskytnuté údaje nepředají třetí osobě ke komerčním účelům.

Registrační formulář najdete zde

Pravidla názorového fóra na Novinkách

Fórum má sloužit k výměně názorů na témata jednotlivých článků, případně k prezentování doplňujících informací k publikovaným materiálům. Nejedná se o chatovou místnost určenou k banální komunikaci mezi uživateli, nýbrž o rozšíření článků samotných, na jejichž obsah by měly debaty uživatelů logicky navazovat.

Aby bylo názorové fórum místem smysluplného setkávání civilizovaných lidí, je zapotřebí dodržovat základní pravidla.

Je zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR.

Do názorového fóra rozhodně nepatří urážky, pomluvy či vyhrožování komukoliv násilím. Novinky na svých stránkách také nebudou tolerovat podněcování nenávisti k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti. Smazány budou příspěvky vulgární nebo obscénní.

Zakázáno je rovněž zneužívání názorového fóra k šíření reklamy a spamu, jakož i uveřejňování příspěvků či odkazů, které nesouvisejí s tématem článku, nebo odkazů na stránky s nelegálním obsahem.

Povoleno není ani opakované vkládání stejných příspěvků, tedy tzv. tapetování.

Přestože názorové fórum Novinek se od diskusí na ostatních serverech liší sníženou mírou anonymity, je nadále nepřípustné zveřejňovat údaje o identitě ostatních uživatelů, jejich plnou adresu či telefonní čísla. Zapovězeno je rovněž vydávání se za jinou osobu.

Fórum neslouží k chatování. Diskuse například o tom, kolik měl kdo včera piv a jak mu po nich bylo, patří na jiné servery.

Uvedená pravidla možná vypadají příliš přísně. Redakce Novinek je ale přesvědčena, že pravidla názorového fóra zkvalitní a jejich dodržování nebude pro slušné uživatele problém.

Uživatelé, kteří budou pravidla porušovat, proto musejí počítat s tím, že jim může být přístup do názorového fóra na neomezenou dobu zablokován. Redakce si zároveň vyhrazuje právo zasahovat do obsahu fóra a příspěvky podle vlastního uvážení odstraňovat. Redakce také nemusí otevírat fórum ke každé zprávě, případně může existující fórum kdykoli uzavřít.

Co je zapovězeno na názorovém fóru Novinek v bodech:
Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně
Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
Vydávat se za někoho jiného
Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem článku

Nápověda k názorovému fóru