Pro maximální výši odměny zvedlo ruku devět přítomných členů. Radní Michael Hauser byl proti, navrhoval snížit odměnu o polovinu, ale jeho návrh neprošel.

Finanční bonus je desetinásobkem Dvořákova měsíčního platu ve výši 242 tisíc korun, který má nejvyšší šéf veřejnoprávní televize stanoven od roku 2017.

Kritériem pro schválení bonusu se staly hospodářské výsledky ČT včetně dodržení vyrovnaného rozpočtu, kvalita a úroveň vysílání i programu zahrnující i výši podílu divácké sledovanosti na televizním trhu a plnění manažerských povinností.

Může se vám hodit na Firmy.cz: