Dosavadním tuzemským autorským rekordem Schikanedra zůstává obraz Kontemplace prodaný v roce 2010 za 8,1 miliónu korun bez provize, s dvacetiprocentní provizí kupec zaplatil 9,72 miliónu korun.

Schikanedrův Olej na plátně Tiché moře podle historika umění Tomáše Vlčka dosahuje maximálního účinku minimálními prostředky, jednoduchou kompozicí, suchou malbou rozptýlené barvy v rozměrné ploše obrazu.

„Dílo je možné považovat za jedno z nejšťastnějších vykročení malby počátku 20. století směrem k novým koncepcím malby poloviny 20. století, které spojily minimalizovanou skladbu obrazu s tématem světla rozptýleného v ploše obrazu," uvedl Vlček v katalogu.

Schikaneder se ve své tvorbě zprvu soustředil na melancholické obrazy ze života chudých a vyvržených lidí. Oblíbenou se pak stala zejména jeho série lyrických pražských motivů, zachycujících náladu zejména v zimní podvečer, a dobových interiérů se specifickou světelnou atmosférou. Věnoval se i tvorbě portrétní a krajinářské, v závěrečném období inspirován především přímořskými motivy.