Kniha vychází ve dvou svazcích a stojí 850 Kč. První obsahuje studie mapující jak život Petra Brandla, tak jeho tvorbu v chronologické linii.

Pozornost je věnována rovněž technice Brandlovy malby, vztahu k sochařství a definici malířova osobního stylu v rámci celého středoevropského barokního umění.

Druhý svazek je katalogem malířského a kresebného díla. Steckerová provedla odbornou revizi původního Neumannova katalogu, do něhož byly zařazeny i obrazy, jež jsou v současnosti nezvěstné nebo ztracené.

Kniha je završením celoživotního zájmu Neumanna o Brandla, který začal v roce 1968 jím připravenou výstavou v Jízdárně Pražského hradu. Neumann se v mnohém svým životem Brandlovi podobal.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: