„Vycházíme z původního principu Laterny magiky, který spočívá ve velmi úzkém propojení filmového obrazu a živé akce. Cube využívá moderní vizuální prostředky, jako je mapping. Promítáme z několika projektorů na speciálně konstruovanou taneční plochu. Využíváme jazyka současného tance, jde o ryze vizuální a pohybový projekt,“ říká o inscenaci vedoucí souboru LM Pavel Knolle, který je režisérem i autorem scénického řešení Cube.

Výtvarná kompozice vychází z motivu kostky (cube) ve všech možných variantách. V inscenaci vystupuje osm tanečníků, kteří se pohybují na zvýšené a šikmé ploše, což je i vzhledem k permanentní projekci na podlahu velmi náročné. Inscenace byla již divákům představena v nehotové podobě formou work in progress.

Na Cube se dále podílejí Štěpán Pechar a David Stránský (choreografie), Jan Šikl (hudba), Jan Hladil a František Pecháček (projekce, mapping), Marek Brož (kamera a střih) a Jan Tošovský (dramaturgická spolupráce).