V první části zazněl neprávem opomíjený Dvořákův Žalm 149, op. 79, na jehož monumentální interpretaci se podílel Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Lukášem Vasilkem. Poté mužské osazenstvo chórového tělesa účinkovalo v Polní mši Bohuslava Martinů, k níž se ještě připojil hlas barytonisty Svatopluka Sema.

Dílo, které vzniklo na prahu druhé světové války, je mimořádně emotivní a popisuje pocity vojáků v zákopech ve chvíli napjatého klidu před útokem nepřítele.

Mužská harmonie hlasů se v nízké dynamice k sobě skvěle pojila, Semovo pojetí zdůrazňovalo komorní charakter skladby při dokonalé srozumitelnosti zpívaného textu.

Letošní dramaturgické zaměření na Dvořákovu programní hudbu doplnil předposlední festivalový koncert provedením jeho tří orchestrálních předeher – V přírodě, Othello a Karneval. Temperamentní interpretace třetí části si vysloužila ovace vestoje.

Hostování dirigenta Antonia Papana

Závěrečný večer Dvořákovy Prahy patřil hostování světoznámého symfonického tělesa Orchestra dell’Academia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou svého šéfdirigenta Antonia Papana.

Pozornost diváků se soustředila na amerického houslistu Gila Shahama, který s nadhledem a šarmem přednesl sólový part Koncertu pro housle a orchestr D dur P. I. Čajkovského. Svou technickou virtuozitu potvrdil ve dvou bachovských přídavcích, z nichž zaujala proslulá Gavotta en rondeau.