Yves Bonnefoy se narodil 24. června 1923 ve francouzském Tours. V Paříži studoval matematiku a filozofii. Debutoval básnickou sbírkou O pohybu a nehybnosti Jámy (1953).

Byl nositelem řady cen, v roce 2007 si v Praze převzal Cenu Franze Kafky a považoval si, že je prvním Francouzem, jemuž byla udělena. Dva roky předtím se zúčastnil Pražského festivalu spisovatelů.

Nakonec vydal více než čtyřicet básnických sbírek, věnoval se překladatelství, zvláště Shakespeara. Česky vyšly sbírky O pohybu a nehybnosti Jámy a Psaný kámen, Oblá prkna i svazek nazvaný Eseje.