Výtěžek z představení jde na obnovu hradu a během let se podařilo vybrat takřka pět miliónů korun, které přispěly k znovuzrození cenné gotické památky. Na Grabštejně zaznělo již patnáct oper s předním sólistickým obsazením, k nejúspěšnějším patřil Mozartův Don Giovanni a Smetanova Libuše s Evou Urbanovou v titulní roli. Letos padla volba na Verdiho Rigoletta v titulní roli se sólistou pražského Národního divadla, barytonistou Richardem Haanem. V dalších rolích vystoupí Jana Sibera (Gilda), Martin Šrejma (Vévoda), Andrea Kalivodová (Maddalena), František Zahradníček (Hrabě Monterone) a také Luděk Vele jako Sparafucile. Opět půjde o scénické provedení opery s klavírním doprovodem, jehož se ujme Šárka Csölle - Knížetová, dirigovat bude Jan Chalupecký.

Před operním představení se již tradičně v Galerii svaté Barbory uskuteční vernisáž výtvarné výstavy, tentokrát to budou obrazy akademického sochaře a malíře Vojtěcha Adamce, z nichž jedno dílo zůstane jako dar v grabštejnské galerii v sousedství řady děl od renomovaných českých umělců.