Bylo pro vás náročné vyrovnávat se se základními díly české kvartetní klasiky, která jste na albu nahráli?

Ta díla Bedřicha Smetany patří k vrcholům kvartetního repertoáru, a to nejen v českém, ale i světovém měřítku. Je to úžasná hudba, kterou stojí za to se zaobírat. I přesto, že byla nesčetněkrát nahrána, rozhodli jsme se přispět i my svou troškou do mlýna. Bylo to pro nás jakési uzavření procesu. Tyto skladby máme téměř od počátku kariéry v repertoáru.

Konzultovali jste pojetí děl s Milanem Škampou ze Smetanova kvarteta?

Ano, spolupracovali jsme na jejich podobě s profesorem Škampou. Po mnoha koncertních provedeních dozrál čas zaznamenat naše pojetí na nahrávku. Nemyslím si, že je nějak novátorské. Nesnažili jsme se naše provedení záměrně odlišovat od ostatních nahrávek. To ostatně nikdy neděláme. Vždy se snažíme pouze naplnit co nejdetailněji zapsanou představu skladatele a vyjádřit ji vlastním hudebním jazykem. Jestli se nám to povedlo, musí posoudit posluchači.

Po koncertech v Dánsku vás čeká účast na festivalu v Sydney, kde se máte zúčastnit i masového provedení skladby Brita Gavina Bryarse. Chystáte se na to nějak speciálně?

Nějak zásadně se na to provedení nechystáme. Navíc známe záměr pořadatelů pouze v obrysech. Jasno bude až na místě samotném. Ale mělo by jít o provedení, do kterého se zapojí všichni účastníci festivalu na zahajovacím koncertě.

Letos ve vašem nabitém cestovním pořádku chybí Česko. Jak to bude v příštím roce?

Rýsuje se postupně představa o našem rezidenčním působení na festivalu Concentus Moraviae na přelomu května a června 2016. Festival by měl být věnován poctě smyčcovému kvartetu jakožto hudebnímu uskupení i jeho místě v historii vážné hudby. To vypadá velmi zajímavě.

Přemýšlíte již o vašem dalším albu?

Natáčení je již ve stadiu příprav, budou na něm díla Dmitrije Šostakoviče. Jeho osmý a desátý smyčcový kvartet a klavírní kvintet zahrajeme ve spolupráci s ruským klavíristou Denisem Kožuchinem. Mělo by vyjít na podzim 2016.