Jindřich Štreit zastupuje černobílou fotografickou cestu a Vladimír Birgus barevnou.

Díla obou autorů svádějí virtuální souboj, nastolují abstraktní dialog a vytvářejí jednotu. Nosným tématem je člověk a jeho role ve dnešní rozlehlosti světa. Individualita, která se zjevuje v současném postmoderním a odcizeném prostředí, má však pokaždé odlišnou úlohu.

Jindřich Štreit jde cestou intimních příběhů člověka, který prožívá svůj vnitřní osud sám za sebe. Černobílá forma navíc potahuje všechny snímky archaickým tajemstvím.

 Autoři výstavy Dvojice - zleva fotograf Jindřich Štreit, kurátorka Nadia Rovderová, fotograf Vladimír Birgus.

Autoři výstavy Dvojice – zleva fotograf Jindřich Štreit, kurátorka Nadia Rovderová, fotograf Vladimír Birgus

FOTO: PRÁVO - Jan Šída

Lidé, většinou obyvatelé českého, moravského a francouzského venkova, žijí vzájemnou láskou i nenávistí, stejně tak těžkou prací nebo rodinným životem. Obyčejný život obyčejného člověka, který fotograf vidí a zaznamenává svým neobyčejným pohledem.

Vladimír Birgus hledá a nalézá své příběhy v barvách světových velkoměst. Jejich barevné kulisy vytvářejí dané napětí mezi anonymní individualitou a abstraktními objekty.

Výrazná červená a uklidňující zelená přitahují vnějšího pozorovatele jako magnet. Ale teprve až ve druhém plánu se odehrávají skutečná dramata lidí a zvířat.

Originální rukopisy

Každý z fotografů přistupuje k danému tématu po svém. Vytváří si vlastní originální rukopis, který je nezaměnitelný a jasně identifikovatelný. Přesto se jejich umělecké cesty protínají a doplňují. Příběh člověka, který prochází postmoderním světem, má univerzální platnost.

Život je ve své podstatě všude stejný, mění se jen tváře a okolí. Na této proměnlivosti staví oba fotografové své estetické projekty. Jejich silnou zbraní je totiž vidění originálních kontextů, které obvyklou či banální scénu udělají zvláštní.

Jestliže svět chápeme jako představu, fotografie Vladimíra Birguse a Jindřicha Štreita tyto představy pomáhají konkretizovat.

Vladimír Birgus, Jindřich Štreit: Dvojice
Artinbox Gallery, Praha, do 3. února

Celkové hodnocení: 90 %