Lament původně vznikla jako čistě koncertní skladba, u které parta okolo zpěváka Blixy Bargelda nepočítala, že by se stala jádrem nového alba. Domnívala se, že k jejímu plnému pochopení je nutné zvuk obřích nástrojů nejen cítit celým tělem, ale že je potřeba je také vidět. Podle skupiny připomínají obří stroje z děsivých továren z počátků dvacátého století.

Album je politické, neboť reflektuje první světovou válku, což ukazují už názvy skladeb Kriegsmaschinerie (Válečná mašinérie) nebo In De Loopgraf (V zákopech), On Patrol In No Man´s Land (Na hlídce v zemi nikoho) a zejména Der 1. Weltkrieg.

V Hymnen (Hymny) se skupina pokouší o vytvoření obecné hymny na základě hymen Británie, Německa a Kanady, přičemž upozorňuje, že v době velké války spolu bojovaly země, jejichž královské dvory byly vzájemně spřízněny.

O titulní skladbě řekl Bargeld: „Chtěl jsem napsat žalozpěv jako obviňující píseň.“ Postupně se ale obvinění, kdo co udělal, redukují, až v závěru končí u slov Macht Krieg. „To znamená moc a válka, ale v němčině taky vést válku,“ uvedl Bargeld.

V třetí závěrečné části nářku se skupina inspirovala zpomaleným motetem Marnotratný syn od nizozemského skladatele Jacoba Clemense non Papy. Do bzučení zní nahrávky hlasů válečných zajatců zaznamenané na voskových válečcích. Bargeld zdůrazňuje, že některé jsou v dnes už neexistujících jazycích.