"Už to asi ani nejde víc rozšířit, nejsme tak velký hrad," podotkla pořadatelka Libuše Mikulová. Sympozium se na hradě konalo osmým rokem, dvoudenní akci každoročně navštíví několik tisíc lidí.

Kováři se střídají u výhní a mají čtyři hodiny na vytvoření soutěžního díla. "Téma je volné, kovají plastiky i drobnější věci," řekla pořadatelka. Další kovářské práce byly také vystaveny na hradě.

Novinkou letošního ročníku byla metalografická laboratoř z pardubické univerzity, ukazující strukturu kovu. "Dovezli mikroskopy, odebírali vzorky železa. Lidé mohli vidět, jak vypadá vzorek železa vytavený z pece, kus železa, který se kuje, v surovém stavu, a všechno to porovnat," uvedla Mikulová. Druhým rokem se na na hradě ukazovala tavba železné rudy ve středověké peci a její následné zpracování. Nechyběla ani ukázka tradičního kování koní.

Součástí sympozia byl i jarmark, na kterém nabízeli své výrobky dráteníci, měditepci či šperkaři. Kromě Buchlova se mistři černého řemesla přes léto tradičně potkávají na konci srpna na středověkém hradě Helfštýn v Olomouckém kraji. Jejich setkání s názvem Hefaiston patří mezi nejnavštěvovanější akce v regionu.