Na základě svých dlouhodobých styků s českými šlechtici, které navštěvoval již za tuhého komunismu, přináší Votýpka další podrobnosti o rodinách Kolowratů, Podstatkých-Lichtenštejnů, Nostitzů, Waldsteinů.

Většina z nich po roce 1948 nedobrovolně opustila domov, když se k nim stát postavil nepřátelsky bez ohledu na to, jak se kdo choval za války. To vedlo k často exotickým dobrodružstvím v Chile, USA či v Asii, kde se aristokracie musela hodně rychle přizpůsobit novým brutálním podmínkám, aby přežila. Ti, kteří z různých důvodů neodjeli, končili často v uranových dolech.

Ve všech barvitých vyprávěních nakonec lze vystopovat jakési poselství šlechtictví – často se u nich setkáváme s velkým nadhledem nad životem, s pevným spojením s půdou a myšlením v dlouhodobějším horizontu, neorientovaným na rychlý zisk. A také se snahou být prospěšný celé zemi, ať už se to projevuje v charitativní, či v politické činnosti.

Celkové hodnocení: 70 %