Kolínský rodák Jan Kubíček patří společně s Karlem Malichem, Zdeňkem Sýkorou a Radkem Kratinou k výrazným zástupcům českého konstruktivismu. Jeho umělecké aktivity jsou široké, zahrnují fotografické práce, kresby, reliéfy, plastiky, ale především malbu. Zpočátku ho zajímalo existenciální a civilistní ztvárnění městských reálií. Později dospěl až k abstraktnímu umění. Do svých děl vplétal především geometrické tvary, experimentoval s nimi a akcentoval jejich vyzývavost sytými barvami.

Kubíčkova tvorba měla velký ohlas především v Německu, od konce šedesátých let minulého století tam vystavoval samostatně. O jeho popularizaci v německých médiích se hodně zasloužil novinář Hans-Peter Riese, jehož publicistická činnost je spojena především s Frankfurter Allgemeine Zeitung. Právě Riese se stal kurátorem aktuální výstavy v Městské knihovně.

Doma se Kubíček účastnil výstav Klubu konkretistů a legendárního projektu Nová citlivost v roce 1968. Od roku 1963 byl členem skupiny Křižovatka. Od padesátých let se věnoval také fotografii a významně zasáhl do českého grafického designu, především ho zaujala tvorba plakátu.

Díla Jana Kubíčka se v tuzemských aukcích začala výrazněji objevovat teprve  v nedávné době. Cenovou hranici půl miliónu korun překročila Kubíčkova abstrakce poprvé v roce 2010. Autorský rekord se dosud nachází na částce 840 tisíc korun (včetně provize), kterou dosáhl olej Dělení půlkruhu v červnu roku 2012.